Publisert

Du har tid til å lese i Bibelen! Sjekk hvor lite som skal til


Ca leselengde:
2 min

Vel anvendt tid?

Hvis noen hadde fulgt med deg en vanlig dag i ditt liv, hvordan ville de sett deg bruke tiden? Hvor mye tid er viet TV, Facebook, YouTube, podcaster, hobbyer og husarbeid? Hvor mye tid bruker du på bibellesing?

I august 2018 sendte vi ut en spørreundersøkelse til 11.000 lesere hvor vi stilte spørsmål om tidsbruk og hvor mye tid de bruker på tingene som er nevnt ovenfor. Etterpå sammenlignet vi svarene med hvor lang tid som trengs for å lese ulike deler av Skriften. Du kan se hva vi oppdaget i grafene nedenfor.

Last ned bildet her.

Har du fem minutter? Ta fram Bibelen og les Judas brev eller kanskje Profeten Obadja. Har du 15 minutter? Les Ruth eller Filipperbrevet. Har du en hel time? Ta et dypdykk i Nehemja eller Romerbrevet, det er vel anvendt tid!

Last ned bildet her.

Ved å bruke så lite som tolv minutter hver dag kan du lese hele Bibelen på ett år. Høres det fremdeles overambisiøst ut? Hvis du bruker seks minutter hver dag kan du lese hele Det nye testamente på et halvt år. Uansett hvor høyt eller lavt tempoet dit er, er poenget å gjøre bibellesing til en daglig vane. Du vil bli overraske over hvor mye du kan lese på kort tid!

Last ned bildet her.

Du trenger cirka ti timer totalt for å lese gjennom alle fire evangelier pluss Apostlenes gjerninger. Hvis du bruker 20 minutter hver dag, kan du lese disse fem skriftene på bare en måned. Det tar cirka 15 timer å lese alle profetene fra Jesaja til Malaki. Bruk kun en halvtime hver dag på profetene og du vil være ferdig med alle 17 profetbøkene om en måned.

Last ned bildet her.

Selv om ingen av de mediene vi nevnte i starten er onde i seg selv, har de en tendens til å spise av tiden og oppmerksomheten vår. Når du ser på listen av aktiviteter, hvilke funn stemmer for din del også? Hvilke områder kan du redusere tidsbruken på for å få mer tid til å lese i Bibelen og be?
Det er verd å merke seg hva vi kunne oppnå om vi var flinke til å sette av litt tid til bibellesing hver dag. Tenk deg hvordan våre liv personlig, så vel som kirken som helhet, ville bli preget dersom kristne leste gjennom hele Bibelen i løpet av det nese året!


Først publisert på engelsk på Crossway.org: "Infographic: You Have More Time for Bible Reading than You Think" by Crossway, © 2018. Brukt med tillatelse av Crossway, en forlags- og publiseringstjeneste av Good News Publishers, Wheaton, IL 60187. All Rights Reserved.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emne

  Bibelbruk

Om Redaksjonen
forfatter_fotoSkrevet av: Redaksjonen .
  Redaksjonen i foross.no består av Endre Stene, Øivind Ruud Kringstad, Ingvald André Kårbø, Jan Helge Aarseth, Silje Kiil og John-Kjetil Gagnat. Vi kan kontaktes på post@foross.no.
   Ressurser av Redaksjonen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.