Publisert

Kast ikke dine perler for konspirasjonsteorier Om forsiktighet og etterrettelighet


Ca leselengde:
4 min

Sannhet er viktig, spesielt for oss som følger han som er veien, sannheten og livet. Da bør vi være forsiktige og etterrettelige i hva vi sier, og hva vi deler videre på sosiale medier. Forspiller vi vår tillit med å dele konspiratoriske clickbait-artikler som enkelt kan tilbakevises, svekker det vårt kristne vitnesbyrd.

Konspirasjonsteorier kan rette seg mot de sårbare minoriteter, og et av de mørkeste kapitler i kirkens historie er nettopp dette. Blodsanklagen om at europeiske jøder kidnappet kristne barn for å drikke blodet deres i sine ritualer, i innhold ikke så ulikt Qanon-teorien som motiverte stormingen av kongressen i USA.

Dette ble et påskudd for de forferdeligste ting gjort mot det jødiske folk, og i etterkant en påminnelse på hvor farlige konspirasjonsteorier kan være. Likevel retter konspirasjonsteorier seg ofte mot de mektige, det være seg politikere, vitenskapsfolk, medier eller internasjonale selskap.

Bibelen lærer oss å adlyde og anerkjenne myndighetene. Avgjørende i dette er Rom 13 der vi leser:

For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt. Rom 13:1-2

Med dette gir den kristne tro et bedre grunnlag for tillit til myndigheter enn de fleste andre livssyn. Særlig tenkemåter som antar grunnleggende konflikt, slik som marxisme som antar klassekamp, eller mer radikale former for feminisme som tar utgangspunkt kvinneundertrykkelse, som forklaring på de fleste maktforhold.

Dette kan være vanskelig å tro på i en tid der et stort flertall av stortingsmedlemmene åpner opp for abort og stadig flere lokalpolitikere ønsker å nekte støtte til organisasjoner som fremmer et kristent syn på samliv.

Likevel ble versene skrevet til romermenigheten under sterk forfølgelse av den gale keiser Nero. Vel er det kjipt å minste noen tusen i støtte, men det er en helt annen sak å bli løvemat i Colosseum.

På samme måte når vi sammenlikner vår situasjon med kristne utenfor vesten, vi møter heller lite motgang sammenliknet med andre. Vi bør derfor også være veldig forsiktige med å hevde at vi blir forfulgt når lovverk, muligens utilsiktet, rammer oss skjevt slik tilfellet tidvis har vært under korona-pandemien.

Vi har altså, med utgangspunkt i Bibelen, god grunn til å ha tillit til våre myndigheter. Dette er ikke et strengt bud, men er løfte, selv om det myndighetene gjør er uforståelig og kanskje til og med galt, er de innsatt av Gud.

De fleste bibelske prinsipper har unntak, også her. Det finnes regimer som er så uvanlig grusomme at de vanlige prinsippene for kristent tro og liv må vike for unntaket.

Et eksempel her vi være Nazi-Tyskland, der teologen Dietrich Bonhoeffer slet med dette spørsmålet. Han hadde et oppriktig ønske både om å følge Rom 13, koste hva det koste vil, og samtidig ikke kunne tåle den åpenbare grusomhet. Hans deltakelse i motstandskampen kostet ham livet. Fra hans eksempel kan vi både lære å ikke ta lett på disse versene, og samtidig ikke bruke dem som en unnskyldning for å slippe å betale prisen for å konfrontere det onde.

Det er vanskelig å si når det er grunnlag for unntak fra dette prinsippet, annet enn at vi skal lyde Gud mer enn mennesker (Apg 5:29). Likevel handler dette i stor grad om vår innstilling, utgangspunktet er tillit eller mistillit.

Et treffende ordtak sier: «Der mistanken går inn, går kjærligheten ut». I Luthers lille katekisme leser vi i forklaringen til budet "du skal ikke lyve":

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.

Et avgjørende kjennetegn på konspirasjonsteorier er en antatt dårlig intensjon, altså at ting tas i nettopp verste mening. Et eksempel er tanken om at antallsbegrensningen på arrangementer ikke skyldes ønske om å spare liv og helse, men å hindre kristne fra å samles.

I få sammenhenger er forklaringen så aktuell som i møte med konspirasjonsteorier. Det er også en god oppsummering av hva Bibelen lærer oss om vårt forhold til sannhet, og tanker om våre medmennesker. Det er greit å være uenig i avgjørelsene til myndighetspersoner, noe annet er det å tillegge onde intensjoner uten særlig grunnlag for det.

Sannhet er viktig, spesielt for oss som følger han som er veien, sannheten og livet. Da bør vi være forsiktige og etterrettelige i hva vi sier, og i hva vi deler videre på sosiale medier. En person som har et lettfeldig forhold til sannhet på ett område, har det gjerne også på flere. Slik Bibelen lærer oss er sannferdighet et avgjørende karaktertrekk. Forspiller vi vår tillit med å dele konspiratoriske clickbait-artikler som enkelt kan tilbakevises, svekker det vårt kristne vitnesbyrd.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emne

  Sannhet

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Olaf Engestøl.
  Olaf Engestøl er fra Iveland, men bor på Nærbø. Han er gift med Veronica og har to barn. Han jobber som prest i Dalane-DELK og som lærer på Tryggheim vgs, og leder plantingen av en DELK-menighet i Sandnes.
   Ressurser av Olaf Engestøl
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.