Publisert

Maten er servert!


Ca leselengde:
6 min

Hva skjer med oss om vi ikke spiser?

– Alt som skal vokse, trenger tilførsel av næring.  Men formen på og innholdet i maten varierer; spedbarn og vektløftere har ulike behov. I en forstand er det slik også med åndelig føde. Hvem som har ansvaret for serveringen, er også ulikt. Så lenge barn er små, er kostholdet foreldres/foresattes ansvar. Med årene legges mer ansvar på den enkelte – inntil det kanskje igjen er «foresatte» som må ta over litt av styringen …

I det følgende skriver jeg om ansvaret vi har for å videreformidle «maten» Gud har gitt oss i sitt ord. Dette ansvaret ligger på alle som har fått Jesu utfordring: «Dere skal gi dem mat … » (Matt 14:15–21). Mitt utgangspunkt er at vi ønsker å videreformidle åndelig mat (Sal 71:17–18). Organisasjoner som Bibelleseringen kan lage flotte og pedagogisk tilrettelagte bibelopplegg for alle aldersgrupper. Slike ressurser er en god hjelp. Men få opplegg kan erstatte møter med mennesker med som har fått smaken på «himmelsk mat»!

Noen av Bibelens personer ble kalt til å være «vandrende lydbøker»: «Så kan du fortelle din sønn og din sønnesønn hva jeg har gjort …» (2.Mos 10:2; 5.Mos 4:9). Disse er våre forbilder. «… for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud» (Jos 4:21–24).

Vår oppgave

Når vi skal bruke Bibelen, er det en tanke som ofte melder seg: Vi må gjøre stoffet relevant, siden det er så mye der som ikke er relevant i dag, når det kommer til navn, kultur, land, politikk og historie … Likevel er den aktuell og angår oss. Oppgaven vår er å bygge bro mellom dagens verden og Bibelen, slik at mennesker kan «gå inn i» Ordet og få et møte med Gud der. Vår oppgave er å åpne Bibelen. Det er dette vi prøver gjennom Bibelleseringens materiell.

La Bibelen snakke først

Vår største utfordring er kanskje å la Bibelen komme til orde, og la Gud snakke først. Gjør vi det, risikerer vi å «miste kontrollen» over en samtale, for der Ordet får tale, kommer også Den Hellige Ånd for å gjøre Ordet levende. Men vi får en annen oppgave når vi selv trer ett skritt tilbake og lar den andre gå først inn i bibelfortellingen, dvs. at vi ikke forklarer alt på vår måte før vi slipper teksten løs. Dette er en pedagogisk, men også en åndelig utfordring. Da blir det viktig for oss å be.

Hvilket bilde gir vi av Bibelen?

Det er nærliggende å redusere den til overkommelige stykker vi mener passer. Da kan vi komme til å berøve tilhørerne/leserne noen av Bibelens mest utfordrende og berikende avsnitt. Å begrense utvalget av fortellinger kan skape et ufullstendig bilde av Gud. Gjennom heftene prøver Bibelleseringen bevisst å utvide spekteret av tekster – tilpasset alderen. Store og små må få en grunnleggende tillit til Bibelen og et forhold til den som holder også den dagen de starter lesingen på egen hånd.

Vi trenger ikke være lærde teologer eller pedagoger for å hjelpe dem med det. Her er noen prinsipper for deg som skal være «servitør»:

  • Bruk ulike måter å formidle bibeltekster på (høytlesing, gjenfortelling, rollespill, sang, video)! Vi skal ikke få tilfredse tilskuere til en historie, men deltakere som skal få et møte med en levende Gud.
  • Våg å la bibelhistoriene utfordre, men ikke gjør Bibelen til en historiebok med god moral. I forkynnelse / formidling (særlig til barn) ligger «Bibelen-er-full-av-bud-og-gode-eksempler»-fella snublende nær. Fortellingen om gutten som ga Jesus matpakken sin, sier at det er flott å dele med andre. Men viktigst er det den sier om Jesus, og om at Gud kan gjøre under.
  • Faktakunnskap om Bibelen er godt og kan skape sammenhenger. Men å vite hva slags tre Sakkeus klatret i, bør ikke bli viktigere enn møtet mellom Jesus og Sakkeus.
  • Vi forteller gjerne de små om David og Goliat, men ser vi potensialet historien om David og Batseba har, når barna blir litt eldre? Vi trenger å vite at Gud kunne kalle til oppgjør, tilgi og bruke David, selv om han ikke var en helt hele tiden.
  • Det er riktig og viktig å kjenne Bibelens troshelter, Moses, Miriam, Rut, Peter, osv.. Samtidig er Bibelen historien om Gud, han som er Bibelens hovedperson.
Gå på oppdagelsesferd

Bibelen er den store fortellingen, og vi skal gi hverandre frimodighet til å bli en del av denne historien. Vi bør utfordre til undring i møte med bibelteksten, ikke bare til å gi riktige svar.

Bibelen er ikke en samling løsrevne historier, historiene står i en sammenheng. Vi utfordres til å gi barn og voksne rammer å sette historiene inn i, så de kan forstå mer av verden rundt seg og av Gud. Det de leser og hører, blir etter hvert et kunnskapslager og et verktøy som kan gi svar på viktige spørsmål senere i livet.

Noen ganger ser vi ingen respons på det vi har formidlet. Men Gud har lovt at hans ord ikke vender tomt tilbake (Jes 55:11).

Hva kan vi velge?

Hva velger jeg når jeg skal videreformidle Bibelen? En barnebibel? En vanlig bibel? Utvalget av barnebibler er bra, og utgiverne er ikke bare kristne forlag. Finn det du liker – og kan gå god for. Om antallet bøker er stort og variert, kan det samme ikke sies om fortellingene. Det er bemerkelsesverdig liten variasjon i tilfanget, enten det er fortellinger fra Det gamle eller Det nye testamentet.

Utvalget av bøker med bibelstoff avtar med barnas alder. Da tar vi fatt på den store utfordringen: hele Bibelen! Denne utfordringen har blant andre Bibelleseringen tatt på alvor. Barn og voksne trenger mer enn bare ti-på-topp-fortellingene (Noa, Rut, David, Daniel, Paulus) om de skal finne «Bibelens røde tråd» (se for eksempel denne boka).

Bibelglede

Bibelgleden er tvillingsøster til frelsesfryden (Jer 15:16). Begge blir født den dagen det går opp for oss at vi virkelig er Guds barn, og at Jesus er vår bror! Den oppdagelsen er ikke et engangsfenomen, men noe vi stadig må kalles tilbake til – for ikke å havne i det selvsagte eller i selvbedraget.

Vi tror at våre leseplaner kan bidra til å skape bibelglede! Kanskje er det spesielt viktig for unge foreldre og foreldre med små barn? Alt det gode barn lærer om Jesus utenfor hjemmet; på barnelag møter og lignende, blir forsterket når de lærer det samme hjemme. Eksemplets makt, at Bibel og bønn brukes i hverdagen, og at det er naturlig å snakke om hjemme, er en undervurdert øvelse. Ta tilbake samlingen om Guds ord hjemme. «La Kristi ord få rikelig rom hos dere! …»

Maten er servert – spis selv og la deg utfordre til å dele verdens viktigste mat med andre!

 

(Se alle Bibelleseringens ressurser her: www.bibelleseringen.no)


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jorunn Sjaastad.
  Jorunn er utdannet teolog og er medarbeider i Det Norske Bibelselskap, redaktør av Logos. Før det var hun daglig leder og redaktør i Bibelleseringen. Hun er gift med Egil og de har fem voksne barn.
   Ressurser av Jorunn Sjaastad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.