Publisert

Prekenhistorien: Rett-troenhetens tid Episode 16 - En reise gjennom forkynnelsens historie


Ca leselengde:
2 min

Var ortodoksien tiden da folk sovnet i kirkebenkene? Da prestene satte foten ned for andre kirkesamfunn? Da alt handlet om lære, lære, lære? Kjære venn, da må du lytte til denne episoden.

Episode 16 finner du her:

Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

I iTunes kan du søke på "foross.no" eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.

Spotify-avspillingen finner du her:

 

Forkynnelse har vært sentral gjennom kirkens historie helt fra pinsedag av. Men den har vært ulik til ulike tider. Hvilke ord som har blitt brukt, hva som legges i dem og hva som vektlegges har variert. Idet troen formes av det som forkynnes har dermed troens liv blitt ulikt preget av forkynnelsen.

Egil Sjaastad har i hele sitt voksne liv vært opptatt av prekenhistorien. Gjennom flere år som lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole har han formidlet stoff om dette til studentene.

I en helt ny podcast-serie på 24 episoder vil Sjaastad nettopp ta oss med på en reise gjennom forkynnelsens historie ved å lytte til et utvalg av sentrale forkynnere i kirkens historie. Serien er lagt opp slik: Etter noen episoder om forkynnelsen i bibelsk tid, vil det stanses ved noen utvalgte stasjoner i Oldkirken og Middelalderen. Fra reformasjonen går streiftoget til Danmark-Norge som nå var luthersk. Her stanses det ved noen biskoper, prester, vekkelsesbevegelser og forkynnere på vår hjemlige arena fram mot 1970 - årene. Til slutt tas turen til sentrale forkynnere fra den engelsktalende verden.

På denne reisen er ikke hovedfokuset et bestemt aspekt ved forkynnelsen. I stedet løftes ulike sider ved forkynnelsen fram og ulik tematikk forfølges fra episode til epiosde. I tillegg til å se på forskjellige epoker i kirkehistorien vil gjennomgangen dermed gi et innblikk i ulike aktuelle homiletiske problemstillinger.

Sammen med seg har Sjaastad masterstudent på Fjellhaug Sunniva Fuglestveit. Hun leser prekeneksemplene som gjennomgås og kommer med aktualiserende innspill underveis.

Podcasten publiseres under Tabletalks - overskriften. Foross.no har nå i vel tre år hatt «Tabletalks Søndagsteksten» der det samtales over søndagens tekst. Nå utvider vi altså Tabletalks-konseptet med Tabletalks Prekehistorien». Fellesnevneren for begge er at både «Tabletalks Søndagsteksten» og «Tabletalks Prekenhistorien» knytter an til forkynnelse. Også denne serien vil særlig været rettet mot de som arbeider med teologi, forkynnelse og formidling. Men den vil samtidig være relevant og nyttig for alle som har interesse for forkynnelse og kirkehistorie.

Innholdet i podcasten – og noe til – er også nylig utgitt på FiH forlaget som egen bok: «En reise gjennom forkynnelsens historie». Denne kan bestilles hos Sjaastad (sms 997 36 354 eller epost esjaastad@fjellhaug.no). Prisen er 150 kr, pluss porto 45 kr.

Vi takker Egil Sjaastad, som sammen med Sunniva Fuglestveit og tekniker Asbjørn Kvalbein, tar oss med på denne reisen. Vi håper den vil inspirere til å grave i kilder som kan virke fornyende.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Egil Sjaastad.
  Egil Sjaastad er dosent emeritus ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH). Han har vært redaktør av Fast Grunn og skrevet en rekke bøker. Egil er gift med Jorunn og bor i Ytre Enebakk.
   Ressurser av Egil Sjaastad
Medforfatter

forfatter_foto  Sunniva Fuglestveit er opprinnelig fra Mandal, men bor i Oslo hvor hun er masterstudent i teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Hun er aktiv i misjonssalen Oslo og YoungLife Sinsen.
  Ressurser av Sunniva Fuglestveit

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.