Publisert

Skriften alene


Ca leselengde:
2 min

Det er tid for teologi = lære om Gud. For Kirken står og faller med at vi lærer rett om Gud og hans Ord. Kristi kirke har aldri eksistert uten strid. Vi skulle ønske det var annerledes, men slik er det. Jesus var kontroversiell. Apostlene ble omstridt. Paulus ble motsagt. De første kristne ble forfulgt. Og slik har det blitt inntil i dag.

Nå står kampen i stor grad om etiske spørsmål. Det har ikke alltid vært slik. I Kirkens første århundre dreide debatten seg mye om Jesu person. På reformasjonstiden sto kampen om rettferdiggjørelsen, hvordan vi blir frelst. I de senere tiår er det blitt mye større uenighet om hvordan vi skal leve, om de etiske spørsmål.

For litt over en uke siden ble det norske folk presentert for hva ledende menn og kvinner i Den Norske Kirke lærer om homofilt samliv. Det var den såkalte Lærenemnda som kom med sin utredning. Den har utløst en stor debatt. Ingen kirkesamfunn slipper unna disse spørsmålene.

Men vi skal merke oss én ting: Til tross for at samtlige medlemmer av nemnda er enige om at alle skriftsteder som omtaler homofili er imot en slik praksis, vil allikevel halvparten av dem tillate en slik praksis for kristne! Hvorfor? Jo, fordi de mener at disse skriftstedene ikke er absolutt bindende for oss. Bibelens klare ord er ikke nok.

Dette er en holdning til Bibelen som vi må advare mot. I vår kirkes læregrunnlag har vi alltid understreket ”skriftprinsippet”: Skriften alene skal være eneste norm for lære og liv. Vi kan ikke lære noe som er i strid med hva Bibelen sier. Hvorfor ikke? Nei, fordi det er bare gjennom Bibelen at vi har pålitelig kunnskap om Guds vilje. Vi kjenner Gud, hans vesen og vilje, bare gjennom det som han har åpenbart for oss, i Bibelen.

Derfor er det så viktig for oss å være en Bibel-fundert menighet, rotfestet og grunnfestet i Skriftens ord. Derfor forkynner vi Skriftene for dere. Derfor må Bibelen være sentral i alle våre grupper.

Hvem har rett? Ja, mange stiller det spørsmålet i dag. Den teologiske uenighet forvirrer og forleder. Til syvende og sist blir det opp til den enkelte av oss å velge hvem vi vil lytte til, hvem vi vil følge. Jeg kan ikke gi noen annen anbefaling til dere enn å si: La Skriften være eneste norm for lære og liv. Tro at Herren taler sannhet, godhet og rett til deg i Bibelen. Tro skriftene, enfoldig som et barn. Vi skal ikke forandre Bibelen, men den skal forandre oss – til et hellig liv.


Thomas Bjerkholt skrev denne artikkelen til menighetsbladet for Trondheim Frikirke i 2006


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.