Publisert

Sommerslank?


Ca leselengde:
6 min

Du er kanskje under gjennomsnittet interessert i annonser som lover en flott «sommer-kropp»- og «klar til bikini-sesongen»-produkter? Forfengeligheten sitter i alle. Men blant dem som tar Guds ord og sin tro alvorlig, prøver de fleste å holde seg unna den kroppsfikseringen som har blitt så vanlig, ikke bare blant unge, men også langt inn i de voksnes rekker. – For Guds folk er det viktig å ha riktig fokus og å prioritere rett – slik kan de være troverdige vitner om det de tror, og ham de tror på.

Likevel virker det som enkelte kristne blir sommerslanke. De forbereder ikke sommeren med å slanke seg, men årstiden gjør dem slanke. Næringsinntaket, særlig i juni–august, holdes ikke ved like. Det foreligger ingen statistikker over endringene, siden det ennå ikke er gjort spesielle undersøkelser av fenomenet. Men et rask blikk på (landsdekkende) organisasjoners aktiviteter er entydig.

Nå vil noen sikkert spørre hva hensikten er med dette «tåkepratet»? Svaret er enkelt: Dette er en assosiasjon jeg har fra bildet Jesus bruker i Joh 6, om brødet fra himmelen.

«Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre …»

For mange kristne er ikke sommeren høysesong for inntak av Guds ord rett og slett fordi tilgangen er redusert:

  • Forenings- eller forsamlingsaktiviteter holdes på et minimum eller har en pause.
  • Hverdagsvanene endres, de daglige rutinene legges om, siden det er ferietid.

For 15–20 år siden deltok mange kristne familie på ulike samlinger – for å kompensere for den reduserte tilgangen. Siste års meldinger forteller imidlertid at antallet leirer og bibelcampinger har avtatt. Hvordan har dette påvirket forsyningslinjene for kristne? Møtte de høstsemesteret i en magrere utgave?

"Hemmelig" slanker

Medkristne kan gjerne ikke se på meg hvor stort eller lite inntaket av Guds ord er. Dermed blir dette «hemmeligheter» vi har for hverandre. I vår åndelige tradisjon bruker vi ikke framheve våre åndelige øvelser eller vår fromhet, for slikt kan fort bli misforstått. Men da står vi i fare for å havne i det samme uføret som «hemmelige» slankere kan erfare: Kroppen får for få av næringsstoffene den trenger for å være frisk og vokse. Slanking kan resultere i at man blir slapp, blodfattig, beinskjør, trøtt, i dårlig form og får uregelmessigheter med hjertet. Immunforsvaret svekkes, og man blir lettere offer sykdom … Er resultatet – i åndelig forstand – også slik om vi ser på «det anbefalte næringsinntaket» kristne bør ha?

Nå kan noen raskt innvende at slik «slanking» vanligvis ikke pågår over så lang tid at den får skadevirkninger for den åndelige helsa. Og det vil jeg ikke bestride. Men skal vi se på de siste årenes utvikling, er ikke dette bare et sommerfenomen. Flere oversikter sier at antallet lesere av Bibelen avtar raskt.

Når Bibelen ikke åpnes

En undersøkelse avisen Dagen/InFact gjorde i 2014, viste at 7 av 10 nordmenn ikke hadde lest i Bibelen det siste året. Gjennomsnittlig sa 3 prosent at de leste Bibelen daglig, mens 3,6 prosent leste «rett som det er». Det var nok en sannhet mange kristne hadde ant allerede. Av de mer tankevekkende funnene var imidlertid at bare 1 av 5 personer i frimenighetene leste «daglig eller rett som det er».

Slike undersøkelser tar vi gjerne med en klype salt. Men spør du prester, lærere eller mennesker som reiser rundt som forkynnere i Norge, vil de bekrefte tendensen: Stadig færre av møte- og gudstjenestedeltakere leser Guds ord daglig.

Nå skal uttrykket «lese Guds ord» ikke forstås bare som lesing fra en papirbok. Utviklingen har ført til at alle som har en smart-telefon, også kan ha Bibelen der. Andre har den i form av en lydbok. Det er bruken og inntaket av Guds ord som er det viktigste, ikke mediet. [Likevel vil jeg slå et slag for papirbibelen, den gir (foreløpig) en bedre sammenheng/oversikt rent fysisk: Jeg kan se at avsnittet jeg har lest i Bibelen, er del av en større helhet, og jeg må forholde meg til helheten, ikke bare til teksten jeg har lest.]

Bibelen er vår eneste kilde til å bli kjent med Jesus

Jeg har arbeidet i Bibelleseringen i 26 år. Fra 1990 til 1998 var det vekst i antallet abonnenter på våre leseplaner. Etter den tid har vi sett antallet faste lesere gå ned. Nedgangen kan vekke bekymring, rent økonomisk. Men det mest bekymringsfulle er at den er et symptom på at den personlige bibellesningen går ned. Det har skjedd samtidig som skolens kristendomsopplæring er sterkt svekket, og vekkelsene har stilnet … Med bildet av slanking i bakhodet, undres jeg på om ikke noe av den læreforvirring og usunne kristendom vi har sett vokse fram, har sin bakgrunn i at Bibelen ikke blir lest?

Bibelleseringen har fornyet sine ressurser – uten å gå på kompromiss med visjonen om å inspirere mennesker til daglig å møte Gud i hans ord. Skal troen vekkes, næres og utvikles, trenger barn, unge og voksne å bli kjent med Jesus, og da er Bibelen vår eneste kilde. Derfor utgir vi fremdeles hefter med bibelleseplaner – samtidig som vi også er å finne på elektroniske plattformer. Å verve nye bibellesere er imidlertid ikke et prosjekt en organisasjon kan gjøre alene, her må vi være flere, og vi må arbeide sammen. Nye bibeloversettelser har sett dagens lys. Bibler er delt ut. Nye medier / plattformer er tatt i bruk for å formidle Bibelen … La oss be om at det gir resultater!

Rikelig rom for Kristi ord

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» sier Kolosserbrevet. Skal nye bibellesere vinnes, må livet jeg lever, bli et troverdig vitne. Jeg skal lese for meg selv og sammen med andre. Begge deler hører med om jeg skal få nok næring og en god, sunn utvikling.

Sommerslank? Prøv å unngå det i ditt åndelige liv. Guds ord forkynnes mange steder. Ta av sted, eventuelt med hele familien, til et stort stevne der det er god forkynnelse. La den oppvoksende generasjon oppleve at de ikke er de eneste som tror på Jesus, og at det er naturlig å snakke om tro hjemme!

Sommerslank? Når spørsmålet er reist, hører en liten parentes med til slutt: Jeg har konsentrert meg om at mange tar til seg for lite av Guds ord. Men er det også fare for å havne i «overspising»? Det er neppe noen risiko så lenge man er villig til å dele maten med andre.

«Jesus sa: ‘Dere skal gi dem mat!’ … Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette.»

 

 


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emne

  Bibelbruk

Skrifthenvisning

  Kolosserbrevet  3: 16

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jorunn Sjaastad.
  Jorunn er utdannet teolog og er medarbeider i Det Norske Bibelselskap, redaktør av Logos. Før det var hun daglig leder og redaktør i Bibelleseringen. Hun er gift med Egil og de har fem voksne barn.
   Ressurser av Jorunn Sjaastad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.