Publisert

Troen på en kjærlighetens Gud


Ca leselengde:
4 min

Da jeg var i begynnelsen av tjueårene og gikk på college, satt jeg, som så mange andre, spørsmålstegn ved den troen jeg var oppdratt i. Jeg hadde personlige grunner for å tvile. Kristendommen fremstod rett og slett ikke virkelig for meg, rent erfaringsmessig. Jeg hadde ikke utviklet et bønneliv, og jeg hadde aldri personlig erfart Gud. Jeg hadde også intellektuelle problemer med kristendommen, og disse tar jeg opp i andre deler av boken. Ett av dem vil jeg imidlertid ta opp her.gud---kristen-tro-moter

Kristne som la vekt på fordømmelse og helvetes ild, gjorde meg engstelig. Som så mange andre i min generasjon, var jeg overbevist om at dersom det fantes en kjerne i alle religioner, så var dette troen på en kjærlig Gud. Jeg ønsker å tro på en kjærlighetens Gud som aksepterte alle mennesker, uavhengig av deres overbevisninger eller levemåter. Jeg begynte å ta fag i alle verdensreligioner- buddhisme, hinduisme, islam, konfusianisme og jødedom. Inntil den dag i dag har jeg hatt utbytte av alle disse fagene. Imidlertid førte mine utforskinger av disse andre trosretningene til at jeg innså at jeg hadde tatt feil da jeg antok at troen på en kjærlig Gud er noe sentralt i alle religioner.

Jeg oppdaget at ingen annen religiøs tekst utenom Bibelen sa at Gud hadde vært motivert av glede og kjærlighet da han skapte verden. Innenfor de fleste hedenske religioner i antikken trodde man at verden ble skapt som en følge av en voldsom kamp mellom stridende guder og overnaturlige krefter. Jeg så buddhismen i nærmere øyesyn, den religionen som jeg likte best på den tiden. Men på tross av dens sterke vekt på uselviskhet og upartisk tjeneste for andre, så trodde man her ikke på en personlig Gud i det hele tatt, og kjærlighet er menneskets handling.

Senere, etter at jeg ble pastor, var jeg taler og paneldeltaker i et månedlig diskusjonsprogram i Philadelphia, der diskusjonspartnerne var en kristen kirke og en moske. Hver måned tok man opp et nytt tema, og en representant fra kirken gav tanker fra Bibelen om temaet mens en representant fra moskeen tok utgangspunkt i koranen. Da det aktuelle temaet var Gud kjærlighet, var det slående hvor ulike våre oppfatninger var. Gang på gang understrekte de muslimske talerne at Gud virkelig er kjærlig i den forstand at han er nådefull og god mot oss. Men da kristne omtalte Herren som vår brudgom, om å kjenne ham på en intim og personlig måte, og om å sterkt utgytelse av kjærlighet fra Den hellige ånd i våre hjerter, steilet muslimene. Etter deres syn var det respektløst å tale om å kjenne Gud på en personlig måte.

Mange av de skeptikere som jeg snakker med i dag, sier det samme som jeg en gang gjorde: De kan ikke tro på Bibelens Gud, på en Gud som straffer og dømmer, for de tror på en «kjærlighetens Gud». Da spør jeg: Hvordan vet de at Gud er kjærlighet? Kan de se på livet slik det er i verden i dag, og si: «Dette beviser at den Gud som er i verden er en kjærlighetens Gud?» Kan de undersøke historien og si: «Alt dette beviser at historiens Gud er en kjærlighetens Gud»? Kan de lese verdens religiøse tekster og konkludere med at Gud er en kjærlighetens Gud? I de store verdensreligionene er denne gudsforståelsen langt ifra den sentrale og dominerende oppfatningen. Jeg må derfor konkludere med at kilden til tanken om at Gud er kjærlighet, er Bibelen selv. Og Bibelen forteller oss at kjærlighetens Gud også er en dommens Gud som en dag vil gjenopprette alle ting i verden og sette dem i sin rette stand.

Overbevisningen om at Gud er ren kjærlighet- en som aksepterer alle og ikke dømmer noen- er egentlig uttrykk for en sterk troshandling. Naturens orden understøtter ikke denne troen, og det finnes knapt noen støtte for den historiske, religiøse tekster- utenom kristendommen. Jo mer man studere den, jo mindre velbegrunnet framstår den.

 

Teksten er et utdrag fra boken "Gud?" av pastor Timothy Keller. Hans menighet, midt i New York, er til enhver tid nødt til å forholde seg til moderne, skeptiske mennesker og deres mange spørsmål til klassisk kristendom. Denne boken tas for seg noen av de vanligste spørsmålene og svarer godt og grundig på dem!


Boken "Gud?" kan blant annet kjøpes via Lundes nettbutikk.

Dr. Timothy Keller er pastor i Redeemer Presbytherian Church i New York. Han har skrevet over 15 bøker og menigheten han er med og leder samler i overkant av 5000 besøkende ukentlig til flere gudstjenester.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.