Publisert

16. desember Jeg synger julekvad

Ca leselengde:
1 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast:

Johannes åpenbaring 5: 11 - 14

11 Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste – det var myriader på myriader og tusener på tusener. 12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt
og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.
13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si:
Ham som sitter på tronen,
ham og Lammet være takk og ære,
pris og makt i all evighet.
14 De fire skapningene svarte: «Amen.» Og de eldste kastet seg ned og tilba.

 

Jeg synger julekvad

Jeg synger julekvad,
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang.
/:Han er frelser min!:/

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å da har jeg det godt!
/:Drag meg etter deg!:/

Hvor er Gud Fader mild:
Sin sønn han sende vil.
Vi alle var fordervet
i vår ulydighet,
men han har oss ervervet
all himlens fryd og fred.
/: Eia var vi der!:/

Hvor er vel glede slik
som høyt i himmerik,
hvor alle engler kveder
en ny og liflig sang
og frem for tonen treder
til Guds basuners klang!
/: Eia var vi der!:/

tekst: In dulci jubilo, latinsk 1300-t.

Oversatt av Martin Luther 1533

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Skrifthenvisning

  Johannes´ Åpenbaring  5: 11-14

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.