Publisert

20. desember Den fagraste rosa er funni

Ca leselengde:
1 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast:

Galaterbrevet 4: 4 - 7

4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.  5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.  6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

 

Den fagraste rosa er funni

Den fagraste rosa er funni
Ho opp mellom klunger er runni:
Vår Jesus, den dyraste blomen,¨
Rann opp av ei ætt under domen.

For sidan me miste den æra
Guds bilet i hjarta å bæra,
Låg verdi i øyda og villa,
og døden han herja oss illa.

Men Herren ei rosa let bløma,
all verdi til sæla og søma.
God ange til himmels ho sender,
vår jord til Guds hage omvender.

Så blømer Guds kyrkja med æra
og yndeleg grøda kan bera.
I Krist skal ho anda og leva,
han væta til vokstren vil gjeva.

No skulle vel verdi med gleda
til Frelsaren lovsongar kveda.
Men mange på klungrane glosa*
og får ikkje auga på rosa.

No, Jesus, du stendig skal vera
mi rosa, min pryd og mi æra,
du eine mitt hjarta skal taka.
Di sæla eg evig skal smaka!

Mi rosa meg pryder og fagnar,
mi rosa meg gleder og gagnar,
dei syndige lyster bortdriver
og mildt under korset meg liver.

Lat verdi meg truga og tvinga,
lat tornane riva og stinga!
Når hjarta omsider vil bresta,
eg rosa på brystet vil festa.

Av H.A. Brorson 1732, Elias Blix 1870, 1883


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  4: 4-7

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.