Publisert

22. desember Høyr, kor englar syng frå sky

Ca leselengde:
1 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast:

Lukas 2: 8 - 11

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Høyr kor englar syng frå sky

Høyr kor englar syng frå sky:
Krist er fødd i Davids by,
kjem med frelse til oss ned,
gir oss med Gud Fader fred.
Glade alle folk stig fram
for å hylle det Guds Lam.
Kom, ver med i dette kor
som nå tonar over jord.
Syng med englar høgt i sky:
Krist er fødd i Davids by!

Krist av englar ære får,
Krist er evig Herre vår.
Han som har Gud sjølv til Far
kom då tida mogen var,
kledde seg i kjøt og blod,
nådig mellom oss han stod.
Jesus, vår Immanuel,
er vårt trygge frelsesfjell.
Syng med engler høgt i sky:
Krist er fødd i Davids by!

Syng ein song til Herrens pris!
Lovsyng han på englevis!
Rettferds sol, vår frelsegrunn
pris skal ha frå kvar ein munn.
Fødd ved Anden, av ei møy,
fødd så ikkje vi skal døy,
fødd til liv og lækjedom
gjev han oss i himlen rom.
Syng med englar høgt i sky:
Krist er fødd i Davids by!

Av Charles Wesley, 1739, 1753


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  2: 8-11

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.