Publisert

Galakser, Volkswagen og Guds omsorg Hvordan 300 000 nye galakser vitner om Gud


Ca leselengde:
4 min

Når vi snakker om hvordan vi kan bli kjent med Gud, er det vanlig å betegne at Gud viser seg selv for oss i to "bøker": Bibelen er Gud spesielle åpenbaring, mens naturen er Guds generelle åpenbaring. Ved å observere og studere skaperverket lærer vi med andre ord noe om hvordan Gud er.

Paulus har denne tanken som utgangspunkt når han skriver slik i Romerne 1:19-20

For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.

Dermed skal vi ha et interessert blikk når forskningen på vår verden gjør nye oppdagelser. I februar dette året kom en slik ny og ganske banebrytende nyhet.

Ved hjelp av nitidig forskningarbeid og avansert teknologi har man klart å registrere hittil ukjent lyskilder i verdensrommet. Radioastronomi har avdekket det som frem til nå er 300 000 ukjente lyskilder. Disse antas å stamme fra galakser.

Les mer om dette for eksempel i Aftenposten. 

Vet du hvor mange stjerner, eller soler, det er i vår galakse, Melkeveien? Det antas å være mellom 100 og 400 milliarder. Hvis vi nøyer oss med det mest nøkterne vil det si at det er like mange stjerner i vår galakse som det er sedler på dette bildet:

 

Bare at dette er én milliard sedler. Så du må tenke deg 100 slike bilder. Og så kan du tenke at hver seddel representerer én stjerne. Da har du størrelsen på Melkeveien.

Henger du med?

Men nå har forskerne altså avdekket det som kan være 300 000 slike galakser. Disse har til nå vært ukjente. Hvor mange er egentlig 300 000?

Bilder under er resultatet etter Volkswagens juksing med sine dieselbiler for noen år siden. 300 000 biler ble dermed plassert i ørkenen.

Tenk deg nå at hver bil på bildet kan representere 100 bilder av seddelbunkene ovenfor. Da har du, potensielt, antallet stjerner som forskerne nylig har funnet og som til nå ikke har vært kjent.

Det er veldig mange.

Hvor mange er kjent allerede? Ved hjelp av Hubble-teleskopet mener forskere det er grunn til å si at verdensrommet inneholder 100 milliarder galakser. 

Hvorfor all denne sammenlikningen? I tillegg til å være imponerende og fascinerende (for det er det jo i seg selv) forteller det oss nemlig noe om Gud. For hvem er det Bibelen forteller står bak alle disse stjernene?

Det er jo Gud selv. Hør hva salmenes bok lærer oss om Gud og stjernene:

Han vet hvor mange stjernene er, og gir dem alle navn. Salme 147:4

Trodde du de "nye" galaksene var ukjente? Ikke for Ham! Han har til og med navn på hver enkelt av stjerne i dem!

Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. Salme 19:2

Ved å se på himmelhvelvingen, enten en klar og mørk kveld eller med radioastronomi, får vi et glimt av Guds storhet og hans skapermakt. Den er enorm. Han er enorm.

Salme 147 forteller imidlertid mer om denne enorme Gud. Og her må vi ha Guds spesielle åpenbaring for å hjelpe oss:

2 Herren bygger Jerusalem og samler Israels spredte folk.
3 Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres.
4 Han vet hvor mange stjernene er, og gir alle navn.
5 Vår Herre er stor og rik på kraft, hans forstand er uten grenser.
6 Herren holder de hjelpeløse oppe, men bøyer de urettferdige til jorden.

Gud bygger. Han samler. Han leger knuste hjerter og forbinder sår. Han har en forstand som ikke kjenner grenser. Han holder hjelpeløse oppe, for det trenger hjelpeløse. Og han bøyer urettferdige til jorden.

Ble du fascinert av størrelsen på tallene til å begynne med? La deg da undres enda mer over dette. Det er slik Han er. Den store og allmektige, er så opptatt av deg. I samme åndedrag som han proklamerer sin storhet og overlegenhet, formidler han sin omsorg, barmhjertighet og hjelp til kraftløse, hjelpeløse mennesker. Tenk å kjenne Ham! Tenk å være kjent av ham.

La oss takke, prise, love, elske og tilbe den ene og sanne Gud. Han er det som tar seg av oss. Han tilgir våre synder, reiser oss opp og holder oss oppe.


Et tillegg om siste del av vers seks. For ingen mennesker går vel klar av Guds dom; "urettferdig", i møte med hans lov? Nei, ikke i oss selv. Men i troen på Jesus får vi hans rettferdighet. For intet. Romerne 3:21-24 sier:

21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Vi får hans rettferdighet. Derfor bøyes vi ikke av Gud, men reises opp.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  147: 2-6

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.