Publisert

24. desember Å kom nå med lovsang

Ca leselengde:
2 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast:

Den nikenske trosbekjennelse

Vi tror på én Gud,den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,alt synlig og usynlig.Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,Guds enbårne Sønn,født av Faderen fra evighet.Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.Ved ham er alt blitt skapt.For oss mennesker og til vår frelsesteg han ned fra himmelen.Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria,og er blitt menneske.Han ble korsfestet for oss,pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene,fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,og på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,som utgår fra Faderen og Sønnen,som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,og som har talt ved profetene. Vi tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelseog venter de dødes oppstandelseog det evige liv. Amen

 

Å kom nå med lovsang

Å, kom nå med lovsang,
jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham,
kongen i en krybbe!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Gud evig Gud, og
lys av lys det er han.
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav,
født før alle tider.
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Syng, englehærer,
syng med salig jubel!
Å syng myriader, i himlens slott.
Ære til Gud og
fred blant oss på jorden!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Herre, vi hyller
deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og
bor i dag iblant oss.
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Adeste fideles, latinsk 1751, 1782


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.