Publisert

26. desember Stefanusdagen Jeg er hos Gud i nåde


Ca leselengde:
2 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast:

Romerbrevet 8: 33 - 39

33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?36 Som det står skrevet:
 For din skyld drepes vi dagen lang,
 vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Jeg er hos Gud i nåde

Jeg er hos Gud i nåde.
Hva skader verden meg
Om den en stund får råde
Og stenger meg min vei?
Om den mitt legem binder
I fengslets mørke skjul,
Dog ånden overvinner
Og holder glad sin jul.'

Den onde flokk ei fatter
Hva Åndens virkning er.
De møter dem med latter
Som har sin Jesus kjær.
De vil ei se og kjenne
Hva tjener dem til fred.
Men det er blindt å renne
I mørkets avgrunn ned.

Vår Gud oss trofast lover
At han hver sjel vil fri
Som her i livet vover
Å vandre sannhets sti,
Som ei seg lar forføre
Av verdens falske skinn,
Men faste trinn vil gjøre
Helt i Guds rike inn.

Å, alle søsken kjære
Som er i Herren ett!
Vi bør årvåkne være,
Til mandig strid beredt,
Og aldri la oss svike
Av verdens falske ånd
Og ei tilbake vike
For noen trengsels bånd.

Guds nåde nu oss styrke
Og stå oss kraftig bi,
At vi ham rett kan dyrke
Og følge sannhets sti,
Og alle våre dage
Med et forenet sinn
For ham oss selv forsage,
I himlen trenge inn.

Av Hans Nielsen Hauge, julaften 1799 i rådhusarresten i Trondheim


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Forfølgelse

  Jul

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  8: 33-39

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.