Publisert

8. desember Blomstre som en rosengård


Ca leselengde:
3 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som podkast:

 

 

 

 

Jesaja 35

 1 Ørken og tørt land skal glede seg,
ødemarken skal juble og blomstre.
Som liljen
 2 skal den blomstre
og juble, ja, rope av fryd.
Libanons herlighet har den fått,
Karmels og Sarons glans.
De skal få se
Herrens herlighet,
vår Guds glans.

Styrk de slappe hender,
gjør de ustøe knærne sterke!

Si til de urolige hjerter:
Vær sterke, ikke redde!
Se, deres Gud!
Han kommer med hevn,
med gjengjeld fra Gud.
Selv kommer han og frelser dere.

Da skal blindes øyne åpnes
og døves ører lukkes opp.

Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge skal juble.
For vann bryter fram i ørkenen
og bekker i ødemarken.

Glødende sand blir til innsjø,
det tørste land til kilder med vann.
Sjakalers boplass blir et hvilested
hvor gresset gror mellom rør og siv.

Og der skal det være en vei,
Den hellige vei skal den kalles.
På den skal ingen uren ferdes.
Den skal være der for dem.
Ingen som går på veien,
selv ikke dårer, skal gå seg vill.

Men der skal det ikke være noen løve,
rovdyr skal ikke gå på den,
de skal ikke finnes mer.
Men de som er løst ut, skal gå der,

10 de som Herren har fridd ut,
skal vende tilbake.
De kommer til Sion med jubel,
med evig glede om sin panne.
Fryd og glede griper dem,
sorg og sukk må flykte.

Blomstre som en rosengård

Blomstre som en rosengård
skal de øde vanger,
blomstre i et gyllenår
under fuglesanger;
møtes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons prakt og ynde!

Ryste mer ei noe kne,
ingen hender synke!
Skyte hver et vissent tre,
glatte seg hver rynke!
Reise seg det falne mot,
rinne lett urolig blod!
Frykt og sorg forsvinne!

Herren kommer, Gud med oss,
troen på ham bier,
byde skal han fienden tross,
som sitt folks befrier.
Alt betales på ett bertt:
fienden får sin fulle rett,
folket dobbel nåde.

Åpnes for Guds morgenskjær
skal da øyne mange,
døve ører, fjernt og nær,
hører frydesanger;
se, den lamme springer da
som en hjort, så lett og glad,
og den stumme jubler.

Så i Herrens helligdsom
før Jesaja spådde,
tiden rant og dagen kom
med Guds lys og nåde,
kom med Guds og Davids sønn,
som gjør enn, i lys og lønn,
paradis av ørken.

Ære være ham, vår drott,
og hans Ånd tillike!
Sammen gjør de allting godt
i vårt himmerike;
døve, selv på gravens bredd,
ører får å høre med,
stumme lepper synger!

Høyt om Herrens gyllenår
roper nyårssanger:
blomstre som en rosengård
skal de øde vanger,
møtes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons prakt og ynde!

Av N. F. S Grundtvig 1837


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  35: 1-10

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.