Publisert

Å kjenne Jesus Relasjonen som gir evig liv


Ca leselengde:
2 min

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

I Johannesevangeliet kapittel 17 ber Jesus for sine disipler. Her, i vers 3, sier Jesus at det evige livet er å kjenne Herren. Det evige livet handler om å kjenne Han som har gitt deg dette livet. Relasjonen til Gud og hans utsending, Jesus Kristus, er i sentrum.

Bare ved å kjenne Jesus, kan vi kjenne Gud. Jesus er et bilde av den usynlige Gud (Kol 1:15). Han har vist oss hvem Gud er. Bare ved tro på Jesus kan vi møte Gud og leve. Jesus sier:

Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:3

Når et menneske kommer til tro på Jesus som sin frelser, får han evig liv. Han kommer inn i fellesskapet med Gud og med de andre som tror på han. Allerede her får vi begynne å bli kjent med Jesus, og det fortsetter inn i evigheten.

Det er stort å tenke på at Gud i himmelen vil ha et nært forhold til oss. Da trenger ikke vi å være fornøyd med et avstandsforhold. Jesus har åpnet veien helt inn.

Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Heb 10:19

Da Jesus døde på korset, revnet forhenget i templet i to, ovenfra og ned. Jesus åpnet veien inn til Gud. Vi var urene, men har blitt vaska rene i Jesu blod. Ved troen på Jesus er det trygt å møte Gud. Å komme nær.

Hvor godt kjenner du Jesus? Er det lenge siden du har tatt ei stund alene med Ham?

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Joh 10:37-38

Ved å lytte til Jesus sin røst, så lærer vi Ham bedre å kjenne. Som en sau som kjenner igjen hyrdens stemme blant mange andre røster. Han er den eneste jeg vil være hos og gi livet mitt til.

Bruk tid i Jesu nærhet, les i Guds Ord.

"Jeg kjenner dem" sa Jesus. Hvor stort det er å få være kjent av Han! Og så grunnleggende viktig. En dag skal nemlig Jesus si til noen som stolte på andre ting enn Jesus og hans frelse:

Jeg har aldri kjent dere. Matt 7:23

Søk Han i nåde mens det enda er tid.

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 1 Joh 5:12-13


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Frelse

  Jesu person

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Marie Hornnes.
  Marie er fra Nærbø, gift og bor på Hornnes. Hun arbeider som forkynner i Indremisjonsforbundet Sør (ImF).
   Ressurser av Marie Hornnes
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.