Publisert

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk


Ca leselengde:
2 min

Hva er det Paulus sier han kan makte - med Jesu hjelp? Det er åpenbart hva dette ikke kan bety: Det kan ikke bety at en kristen unngår vanskeligheter i livet. Paulus skriver fra et fengsel. Han skulle ende som martyr, som de fleste av apostlene.

Han, som vi, er ikke unntatt vanskeligheter og livets trykk. Paulus led av en kronisk sykdom (2. Kor 11:7-10). Han opplevde mye ondt. Han var ingen ufølsom istapp. Han vitner om angst, uro, tristhet og indre kamper. Kort sagt: et menneske som deg og meg.

Han dyrket heller ikke lidelsen. «Ta med deg kappen» sier han til Timoteus (2. Tim 4:12). Også for en apostel er det vondt å fryse! Så hva er det han vitner om at han skal makte?

Jeg tror dette: At en uansett omstendigheter skal bli bevart i tro, håp og kjærlighet. For dette er Guds mål for oss. Det er dette han mest av alt vil gi oss: Tro, håp og kjærlighet. Det er i livets motbakker at troen prøves. Når vi har det vondt. Når bønnesvaret synes å utebli. Når vi ikke forstår Gud. Hvordan kan vi da bevares i troen, håpet og kjærligheten? Jeg  minner meg selv stadig på følgende:

  • Vi lever i tro på Guds trofaste kjærlighet, uansett hvordan ytre og indre omstendigheter er. Intet skal kunne skille oss fra hans kjærlighet (Rom 8:35-39). Vi vil aldri helt forstå Guds veier. Vi lever i tro, ikke i forståelse. Det vil alltid forbli noe uutgrunnelig ved Guds gjerninger.
  • Vi lever i håpet. Dette livet er bare et forspill. Jesus har overvunnet døden og gitt oss et levende håp ved sin oppstandelse. Dette er et anker for vår tro når vi kommer i dødsskyggens dal. Døden er ikke det siste.
  • Vi kalles til  kjærlighetens vei, uansett hva andre gjør mot oss. For størst av alt er Guds kjærlighet, utøst i våre hjerter.
  • Vi skal makte alt når vi går Jesu vei, slik han taler til oss fra korset. Han overgav seg til Guds vilje: "i dine hender overgir jeg min ånd". Han forsonte seg med lidelsen når den kom. Han beholdt kjærligheten til det siste: "Far, forlat dem.."

Og, til slutt: Vi skal makte troens, håpets og kjærlighetens vei når vi fester blikket på løftet:

Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud Rom 8:28


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  Filipperbrevet  4: 12

  Romerbrevet  8: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.