Publisert

Frikjøpt uten tanke om forbedring Om Barabbas, røveren som byttet plass med Jesus


Ca leselengde:
4 min

Fortellingen om Barabbas er én av de mange i et ellers spekket påskedrama. Det er omtrent som et eventyr og kommer i kategorien «nesten for godt til å være sant».

Johannes nevner mannen én gang, i Johannes 18:40

Da ropte de igjen: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas var en røver.

Røver tvers igjennom

Har du tenkt på at Barabbas var en røver?! Ja, selvfølgelig har du tenkt på det. Selv om den er kort, er historien godt kjent.

Men har du tenkt på at Barabbas ikke bare var en røver før, men også mens han ble frigitt og så vidt vi vet også etterpå?!

Det vi vet om ham er at han var beryktet og akkurat under denne påskehøytiden satt fengslet sammen med flere som under et opprør hadde myrdet et eller flere mennesker. Han ventet dermed på sin egen dødsdom. Han var en røver og var nå i ferd med å dø som en.

Evangeliet om Barabbas

Barabbas har i all ettertid blitt et stjerneeksempel for enkel og tydelig evangelieforkynnelse; den uskyldige Jesus tok nemlig den skyldige Barabbas` plass. Pilatus, som tydelig ønsker å gi Jesus fri fordi han ikke finner noen skyld hos ham, blir presset av mengden til å dømme Jesus likevel.

Men så kommer han på forordningen romerne hadde innført. Hver påskehøytid kunne en fange benådes og gå fri. Pilatus håper å kunne gi Jesus fri når Barabbas blir motstykket folket får velge mellom. Men folket roper at de vil ha Barabbas fri og Jesus dømt. Pilatus gir etter og Guds plan fra evighet av går videre – Jesus måtte dø på korset.

Barabbas fikk helt konkret oppleve det store plassbyttet som forkynnes med frimodighet verden over den dag i dag; Jesus tok din plass på korset! Det var dine synder han hang der for. De fikk sin soning og fikk sitt «det er fullbrakt» ropt ut over seg. I tro på Jesus eier du hans rettferdighet og frikjennes. Den rettferdigheten får du ikke fordi du har gjort opp for syndene dine eller har et hjerte som er uten skygge eller svik, men som elsker Gud og mennesker fullkomment, men fordi han gjorde det. Hans fullkomne liv gjelder for deg.

Enhver som lever i tro på Jesus er en slik Barabbas.

Fortsatt røver!

Dette er sterkt i seg selv, men det blir enda sterkere om vi vender litt tilbake til Barabbas igjen, og tenker på hvem han egentlig var. For han var en røver!

Husk at Barabbas ikke hadde omvendt seg eller begynt på noen forbedring når døra til fengselscella gikk opp og han fikk høre den utrolige meldingen; du er fri. For alt vi vet satt han og tenkte på sitt neste opptog og trente på en enda mer effektiv måte å ta livet av sitt neste offer!

Barabbas var en røver og han ble forstyrret i sin gjerning når han ble fengslet. Ellers hadde han fortsatt med det! Og nettopp han var det som fikk høre det utrolige; du er fri. En annen har tatt din plass. Du er en fri mann. Barabbas var en røver, men nå var han en fri røver.

Nettopp slike var det Jesus kom for. Røvere, som i sitt hjerte ikke egentlig har noen interesse av forbedring eller omvendelse for den saks skyld. Men som like fullt får høre; Jesus tok din plass og kjøpte deg frihet.

Romerbrevet har noen sterke ord til oss om dette.

For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Rom 5:10

Ser du at dette er gode nyheter for deg? Ser du at Barabbas ble kjøpt fri mens han fortsatt var en røver og ikke egentlig hadde noen planer om forbedring. Ser du at det var det Jesus gjorde for oss, for deg? Soningen for vårt opprør, vår motstand, all vår egenvilje og vår egenrettferdighet, det fullførte Jesus for oss nettopp mens alt det der både hadde og har plass i våre liv.

Jesus elsket deg lenge før du engang tenkte på å vende deg til ham!

Jesus kom for syndere. For røvere. Han kom for deg.

Tro på Jesus lar oss aldri forbli røvere, det er en naturlig følge av et liv sammen med ham. Men det starter aldri med forbedringen. Barabbas er et strålende eksempel på det. Røveren ble kjøpt fri, Jesus tok hans plass.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  18: 40

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Ruud Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Ruud Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.