Publisert

Benådet – begeistret – begavet – begrenset


Ca leselengde:
2 min

Hva er sant om deg, du som er en kristen? Hva inviteres du inn i, du som tenker på å bli det? Her er fire store sannheter som enhver kristen skal bekjenne om seg selv:

Benådet

Å bli en kristen er å bli benådet. Vi kommer til Jesus, bekjenner våre synder og blir benådet. Vi blir fullstendig tilgitt våre synder, våre nederlag, våre fall. Fordi Jesus soner for alle våre synder på korset, benåder Gud enhver som tror. Mer enn det: Gud gjør oss til sine barn, gir oss en ny status som hans elskede og kjære barn på jord. Hvem blir benådet? Den som tror på Jesus og lukker ham inn i sitt liv.

Begeistret

Det norske ordet begeistring kommer av det tyske be- geisterung. Geist er ordet for ånd. Med andre ord, en kristen er en beåndet person, et menneske som Guds Ånd tar bolig i. Den Hellige Ånd gjør tre gjerninger i livet til et menneske. Ånden føder oss på ny, dvs. skaper troen i vårt hjerte. En får en ny vilje og en ny lyst til å la seg lede av Gud i alle ting.

Så begynner Ånden et helliggjørende verk. Vi bærer frukt i vårt liv; kjærlighet, glede, fred, mildhet, selvbeherskelse osv. Dette kommer ikke av seg selv, men ved at vi hver dag gir oss til Gud og lar Ånden forme oss.

For det tredje vil Ånden utruste oss, ”begave” oss. Så hver og en blir

Begavet

Ånden utruster den kristne med nådegaver. Enhver kristen er derfor begavet med én eller flere nådegaver. Du er noe. Du kan noe. Du har noe du skal få bruke i tjenesten for Gud. Jesus talte om det samme når han snakket om talentene våre. De skal brukes, ikke graves ned.

Det er trist med begavede som ikke er i tjeneste. Det er naturstridig. Vær derfor i funksjon med din begavelse! Noen har spesielle talegaver. Andre har gaver i mer praktisk retning. Noen er gitt ledergaver, noen er gitt skapende, kunstneriske gaver. Vi trenger folk til å administrere og hjelpe; gavene er så mange. Vi trenger hverandre. Gå ikke ledig i Guds Rike!

Begrenset

Så er også dette en sannhet om hver eneste en av oss: Vi er begrensede. Ingen har alt. Vi trenger hverandre. Vi skal utfylle hverandre, hver med sin gave og sin tjeneste. Den som prøver å være alt for alle sliter seg ut. Den som graver ned sitt talent ender i sjelelig tomhet.

Den som vet at man er begrenset og derfor trenger de andre, vil bli takknemlig for de gaver en selv har, og for de gaver de andre har. Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre noe.

Benådet - begeistret - begavet - begrenset. Det er sannheten om et kristent menneske.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Disippelliv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.