Publisert

Da Jesus så sin mor Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


Jesu mor, Maria, fulgte ham til det siste. Hun hadde flere barn, men ett av dem skilte seg ut. Han var ikke bare hennes sønn. Han var Gud. Han var hennes Frelser.

Da hun og Josef brakte Jesus til Templet for at han skulle bli omskåret, sa Simeon noen ord som må ha rystet henne. Han talte om et sverd som skulle gjennombore hennes sjel. Hva betydde denne profetien? Her ved korset var hun ikke lengre i tvil. Sverdet hadde nådd henne. Hun kjente spissen av det i det innerste av sin sjel.

Naglet til korset så Jesus en kvinne som led ubeskrivelig, slik som han selv. Men han så også en kvinne som hadde funnet nåde hos Gud. Det var om henne Elisabeth hadde sagt: «Velsignet er du blant kvinner.» (Lukas 1,42) Den Høyestes kraft
overskygget henne. Hun hadde født Guds Sønn og lagt ham til sitt bryst.

Også i ditt liv er spennvidden stor mellom glede og fryd på den ene siden og nød og lidelse på den andre. Det som holder ditt liv sammen, er Guds kraft som fullendes i skrøpelighet. Kraften er i forsoningen.

Jesus så Maria, og hun så ham utgyte sitt blod for henne. Det lar han også deg få se når det blir så mørkt at du i din fortvilelse ikke kan se veien framover.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.