Publisert

De vet ikke hva de gjør Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu første ord på korset:

Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Luk 23:34


Den som var følsom og nærtagen, dugde ikke som soldat. Det skulle ikke stilles spørsmål. Heller ikke når man skulle være bøddel. Det gjaldt å adlyde og utføre ordre.

Jesu bødler var ikke blant de mest følsomme. Etter at de hadde naglet Jesus og to forbrytere til korset, slo de seg ned ved det midterste korset og kastet lodd om Jesu klær. Soldatene tenkte nok ikke at de var ansvarlig for det som skjedde. De gjorde bare det de ble bedt om.

Men Jesus tenker annerledes. At de ikke vet hva de gjør, tar ikke ansvaret fra dem. Et menneske står til ansvar selv om det ikke vet hva det gjør. Det gjelder også oss. Ikke kom med tomme unnskyldninger, men vedkjenn deg hvem du er, og hva du har gjort.

Mesteparten av vår skyld overfor Gud har vi ingen anelse om, men det fritar oss ikke for skyld. Derfor må vi be Gud tilgi oss alle ubevisste synder i tanker, ord og gjerninger.

Jesus har bedt før du gjør det. Det har han gjort som den som kan frelse fullt og helt. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Da han ble naglet til korset, sto hele vår gjeld skrevet på ham. Da han døde, var gjelden betalt.

Frelseren ber for deg. Bønnen hans er hørt. Han er Guds ja til deg.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 34

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.