Publisert

De virkelige verdier


Ca leselengde:
2 min

Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?...Dere kan ikke tjene både Guds og Mammon. Lukas 16:9-12,13b

Kjenn på dette uttrykket som Jesus bruker her: de virkelige verdier. Han sier at pengene våre – og med det mener han ikke bare pengene, men materielle verdier generelt - de hører ikke til livets virkelige verdier. Noe annet er større, viktigere, høyere! Hva er da det? Vi får tak i svaret ved å se på hva Jesus sier vi skal bruke pengene til. Vi skal bruke dem til å vinne oss venner som kan imot oss i de evige boliger.

Hva kan nå det bety? Jeg tror det gamle svaret er riktig: Det eneste vi kan ta med oss inn i himmelen, i tillegg til oss selv, er mennesker som ble vunnet for Gud, direkte eller indirekte ved vår innsats. Direkte, ved at du ble den som helt konkret fikk føre et annet menneske til tro. Ved at du kanskje inviterte en venn eller venninne med på Alpha, til en gudstjeneste, inn i en gruppe eller hva det måtte være. Indirekte ved at du er en kristen som investerer penger i Guds Rikes arbeid.

For uten midler kan vi ikke drive menighet, ansette arbeidere, sende barn og ungdom på leirer og kurs, sende ut misjonærer, bygge kirker osv. Det er jo dette, sier Jesus, som er de virkelige verdier. Vår herre og mester talte mye om penger. Han sier faktisk at vi må velge et liv der vi enten lever for Herren, eller for Mammon.

Mammon?

Ordet er det vanlige arameiske ordet for eiendom og penger. Professor Hans Kvalbein skriver om Jesu lære om Mammon: ”Mammon er en forførende avgud. Gud tåler ingen andre guder ved sin side. Vår tjeneste og vår kjærlighet til Ham må være hel og udelt. Det er umulig å tjene ham med et sideblikk til egen fortjeneste og posisjon. Den som samler skatter på jorden, er en Mammons tjener og kan ikke tjene Gud...

Han skriver også at Jesu ord i Matt 6;19-24 neppe bare går på en ”indre frihet” fra penger og eiendom. ”Å eie en skatt er noe som i seg selv binder hjertet". Derfor advarer Jesus mot å samle skatter på jorden.

Så blir ordene av Jesus i Lukas 16 og i Matt 6 til selvprøvelse for oss alle. Investerer jeg mitt liv, min tid, mine penger og mine evner i de virkelige verdier?

Tenk om vi ble et folk som aldri trengte å motivere til givertjeneste, fordi vi hadde innsett de virkelige verdier, alle sammen?! Må Herren hjelpe oss alle til lyde hans ord.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  16: 9-13

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.