Publisert

Den disippel som han elsket Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


Det var en som sto ved Marias side i de tyngste timene i hennes liv.

Johannes sto ved korset. Han måtte følge Jesus til det siste. Uansett hva det måtte koste, tvang kjærligheten ham til å være der.

Det er heller ikke tilfeldig at Johannes sto ved siden av Maria. Hun var hans medmenneske, ja, en medkristen i nød.

Jesus elsket Johannes. Så når Johannes elsket Jesus, var det fordi Jesus elsket ham først. Jesu kjærlighet til ham førte til at Johannes også elsket dem som hørte Jesus til, og det gjorde Maria.

Smerten var sterk også for Johannes, men den fikk ham ikke til å lukke sitt hjerte. Den åpnet tvert om øynene hans for et medmenneske som hadde det på samme måte som han selv. Det er ikke sikkert at han maktet å si noe til henne, men han
visste hvor plassen hans var – og den korsfestede hadde noe å si til dem begge.

Også i ditt liv er det noen du skal stille deg ved siden av. Det er tungt å stå der, men hvis du kjenner deg hjelpeløs, blir du til hjelp. Ord kan synes fattige, men de er ikke det når du gir videre de ord Jesus talte på korset. Det er ord som bærer og knytter sammen.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.