Publisert

Den hellige ånd gir oss frimodighet


Ca leselengde:
2 min

Natten før lidelsen og korset holder Jesus sin avskjedstale til disiplene sine. Han vet at de er urolige for alt som ligger foran. Men han ville ikke la de bli igjen som foreldreløse barn når han skulle forlate denne verden: “Jeg kommer til dere”, sier Jesus (Joh 14,18b). Han ville sende Talsmannen, Den hellige ånd, som skulle være hos dem og i dem. Jesus ønsker å være ett med sine disipler, slik han selv og Faderen er ett. Jesus vet at bare gjennom dette dype fellesskapet får han gjøre sin gjerning i og gjennom disiplene.

Men i løpet av den samme natten hører vi om hvordan disiplene falt og vendte seg bort fra sin Mester og Herre. Sviket og skuffelsen var stor. Etter oppstandelsen gjemte de seg så bak stengte dører av frykt for jødene. Motløsheten og frykten fikk råde i hjertene.

Den hellige ånd er forskjellen

Men noe var i ferd med å skje. Jesus kom til dem som den oppstandne, og siden gav han løftet om Den hellige ånd. Dette snudde opp ned på alt. På pinsedagen fikk de kraft fra det høye. De sto åpent fram og talte Guds ord med frimodighet. En tid etter pinsedagen leser vi i Apg 4,31:

 “Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.”

På tross av svik, nederlag og motløshet, var de nå frimodige vitner om Jesu død og oppstandelse. De forkynte ikke seg selv, men pekte på Jesus alene. Her ser vi noe av Den hellige ånds gjerning i disiplene.

Kanskje du også kjenner på motløshet? Du kjenner deg selv for godt, med dine mange synder og mangler. Kanskje du har mistet frimodigheten med tiden? Da har Jesus noe å si deg. Du som er en kristen har fått Den hellige ånd på innsiden. Det utgjør hele forskjellen

2.Tim 1,7: “For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.”

Motløshetens ånd ligger alltid faretruende nær oss. Den ånd er ikke fra Gud. Den onde vet å bruke vår egen skrøpelighet til å fordømme oss. Hvor lett er det ikke at frykt og angst tar over? Frykt for å ikke strekke til overfor Gud. Eller frykt for hva mennesker vil tenke om oss.

Den hellige ånd vil gi deg mot og den kraften du trenger i rette tid. Akkurat der du er: hjemme, på jobben, på skolen, sammen med familie og venner, eller i andre sammenhenger. Han er alltid med deg.

Da betyr det ikke så mye om du ikke er stor i deg selv. Den hellige ånd vil at Jesus skal være alt for deg. For Jesus er din frimodighet framfor Gud. Alt er sonet og tilgitt. Han vant seier over døden og stod opp til din rettferdiggjørelse. Det skal du få være et frimodig vitne om.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Pinse

Skrifthenvisninger

  Apostlenes gjerninger  4: 31

  2. Timoteusbrev  1: 7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ole Corneliussen.
  Ole er forkynner i Nordhordland Indremisjon og lærer. Han er gift med Ingvild og har to små barn (snart 3), og bor på Frekhaug utenfor Bergen.
   Ressurser av Ole Corneliussen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.