Publisert

Den mest verdifulle «edelsten» er et budskap som høres Evangeliet er mer verdt enn de britiske kronjuvelene!


Ca leselengde:
5 min

I november 2015 ble verdens hittil største diamant funnet. Den blir kalt Lesedi La Rona, "vårt lys", og er verdivurdert til nesten en halv milliard kroner. Den største diamant man noen gang har funnet, Blue Moon, er delt opp i 105 diamanter med en samlet verdi så høy at den knapt kan måles.

Den diamanten som er mest verd, Koh-i-Noor, "Fjell av lys" eies av det britiske kongehuset og inngår som en av deres kronjuvéler. I The Tower i London kan den sees i kronen som dronning Elisabeth, kona til kong Georg VI, bar da de ble kronet i 1937. Denne diamanten har blitt verdivurdert til mer enn 10 milliarder kroner!

Til tross for at disse særdeles dyrebare elementene er blant den skapte verdens ypperste skjønnheter, kan de aldri gi oss "fjell av lys" eller "vårt lys". Det er annerledes med den mest dyrebare diamant som Skaperen har gitt til verden: Evangeliet, det gode budskapet at vår herre Jesus Kristus har skjenket oss en evig rettferdighet av bare nåde. Dette er den "diamant" som er kjøpt med Guds sønns blod og som du ikke finner i noen vanlig gruve, men i den hellige skrift. Du er velkommen til å kjøpe den, du som "ikke har penger" (Jesaja 55:1).

Fem søndager

Denne artikkelen tar for seg fem av kirkeårets søndager der budskapet kan sammenfattes i overskriften til artikkelen: Den mest dyrebare diamanten. Aposteldagen eller 6. søndag i treenighetstiden peker på apostlenes store oppdrag om å gå ut med evangeliet. "Legg ut på dypet..." "Frykt ikke, fra nå av skal du fiske mennesker!" Dette oppdraget gjelder fremdeles for hele den verdensvide kirke; vi skal overrekke mennesker evangeliet; den diamanten som bryter syndens og dødens forbannelse og gir en evig velsignelse.

7. søndag i treenighetstiden hører vi Jesus si

Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Matt 5:20

Her vekker Jesus sine tilhørere til en lengsel etter den mest dyrebare diamanten, budskapet om den nye rettferdigheten. Den er umistelig, du kan ikke unnvære den!

På Kristi Forklarelsesdag stråler diamanten i sin fulle herlighet. Vi får se Kristi ansikts sol gjennom de tre apostlenes øyne, sånn som alle Guds barn en dag skal få se Ham. Ansiktet hans er langt vakrere enn en kronjuvél.

Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham! Markus 9:7

Når vi lytter til Sønnens ord så overrekkes hele den rikdom som Diamanten inneholder. All annen rikdom som mennesker kan arve eller skaffe seg går tapt, om ikke før så i døden. Den som tar imot Kristi ord til den spedalske, "Jeg vil, bli ren!" er rikere enn hele det britiske kongehuset. (I de norske tekstrekkene er Kristi forklarelsesdag i februar og ikke i samme rekkefølge som i Sverige, hvor artikkelforfatteren holder til).

9. søndag i treenighetstiden vil Jesus hjelpe kirken med å vokte "diamanten" for tyver, nemlig falske profeter, som erstatter det rene evangeliet eller vanskeliggjør det. Enkelte "profeter" forkynner at det ikke trengs noen frelse og at det ikke eksisterer noen fortapelse. Andre kommer med budskap om hva en synder må prestere for å få del i "diamantens" rikdom.

Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Matt 7:15

I evangeliet 10. søndag i treenighetstiden hører vi det glade tilropet "Gå inn til din Herres glede" to ganger (Matt 25). Her utlegges evangeliet som jordiske rikdommer i form av pund og talenter som Jesu disipler skal forvalte slik at rikdommen vokser.

Dette skjer når Guds folk, prester og lekmenn, i sine ulike sammenhenger forvalter evangeliet i hjem og menighet, i nabolag og på arbeidsplass, slik at evangeliets budskap når til dem som hver enkelt har i sin nærhet. Tenk på det på samme måte som da diamanten Blue Moon ble delt i 105 deler uten at den minsket i verdi. På samme måte kan evangeliet deles ut utallige ganger.

For enkelte kan det ende i tragedie: "Du onde og late tjener..." og han ble kastet ut der man skal gråte og skjære tenner. Han eide evangeliet men gravde det ned. Han hadde mistet syn på hvor stor rikdommen var og han kjente ikke sin Herres godhet, så han delte ikke rikdommen sin med andre.

Den aller mest dyrebare diamanten har ikke mistet sin verdi

Det finnes mye som kan gjøre oss så mismodige i vår tid at vi mister perspektivet. Vi eier den mest dyrebare diamanten. Hvor er imidlertid alle bibeltro kristne? Hva med aktiviteter som pridefestivalene som veller inn som en mørk sky over oss? De som ikke kjenner evangeliet har tatt over kommandoen i utallige kirker og kristne trossamfunn. Antikristelige krefter infiltrerer stadig flere samfunnsfunksjoner.

Tusenvis av våre brødre der ute utsettes for dødelig vold. Sammen med profeten Elisja roper vi i vårt indre "Hvor er Herren, Elias Gud?" (2. Kongebok 2:14).

I Apostlenes Gjerninger, kapittel 4 står det en oppmuntrende beretning om hva man gjorde i de første forsamlingene når motstanden mot budskapet om den korsfestede og oppstandne Herren Jesus tårnet seg opp. Vi leser om deres trosvisse bønn der de grep tak i Guds løfter.

Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Apg 4:31

Vi eier den mest dyrebare kronjuvél, evangeliet om Ham som ble oppreist fra graven. Dette budskapet har fremdeles en frelsende kraft, både for oss selv og for dem vi deler det med.


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her. Teksten er oversatt fra svensk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Disippelliv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Bengt Birgersson.
  Birgerson er tidligere prest i Den Svenska Kyrkan, både i Göteborg og Småland. I 20 år har han jobbet med kristen utdannelse ved Församlingsfakulteten i Göteborg, inntil han nylig ble pensjonert. Og i 2005 ble han utnevnt til hedersdoktor ved Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, Indiana. Birgerson er gift med Maria, og sammen har de 10 barn.
   Ressurser av Bengt Birgersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.