Publisert

Den myndige og milde Søndag 4.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Da nå Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham: Vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og har makt til å korsfeste deg? Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovenfra; derfor har han som overga meg til deg, større synd. På grunn herav søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men jødene ropte og sa: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn; hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Joh 19:8-12

Så myndig i sin mildhet og så mild i sin myndighet kan bare én være.

Myndig lukker han sin guddoms hemmelighet til for den som ikke er av sannheten. Myndig setter han sin dommer på plass når han vil true seg fram med makt der hvor bare troen kan åpne veien. Og myndig viser han ham hans synd.

Din makt er gitt deg ovenfra, sier han. Altså ikke fra keiser Tiberius i Rom, men fra Gud i himmelen. Det er ditt store ansvar. Nå har du misbrukt makten. Frykt ikke keiserens dom, men Guds! For Guds tjener er du satt til å være i din stilling.

Men mildt taler han samtidig til ham som nettopp har latt ham hudflette og tornekrone: Han som overga meg til deg (Kaifas) har større synd enn du, for han har syndet mot et langt klarere lys. Den som kjenner Guds klare ord har større ansvar enn den som ikke kjenner det, og han pådrar seg større skyld om han synder.

Slik står denne fangen og dømmer sine dommere med rettferdighet. Han alene kan det, for han eier både sannheten og barmhjertigheten i fullkomment mål. Han dømmer og strider med rettferdighet.

På hans vektskål skal vi alle veies.

Vi skulle frykte ham mer enn vi frykter verdens herskere og sette hans vennskap høyere enn vi setter keiserens gunst.

Gud som lyset lot oppklare
i sin nådes blide år,
vil og ingenlunde spare
den som dette lys forsmår.
Vil du vende ryggen til,
Gud deg fra seg støte vil. 
Den som ei vil lyset kjenne
han skal seg på lyset brenne.


 

Relatert