Publisert

Den røde tråd – 2


Ca leselengde:
2 min

I Cæsarea bodde en mann ved navn Kornelius, som var offiser ved Den italiske bataljon. Han var en from mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba stadig til Gud. Apg 10:1-2

I disse versene portretterer forfatteren av Apostlenes gjerninger, evangelisten Lukas, en from man ved navn Kornelius. Han var en som ga gaver til de fattige, og som ba regelmessig til Gud. På tross av disse gode gjerninger, manglet likevel Kornelius det viktigste. Han manglet del i frelsen, han manglet kjennskap til Jesus Kristus.  Om frelsen sier Jesus selv:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Joh 17:3

Videre i Apostlenes gjerninger kapittel ti fortelles det om hvordan Kornelius og hans hus fikk del i det evige liv. Det innbys til husmøte hjemme hos Kornelius, og apostelen Peter får en spesiell og noe uvanlig innbydelse til nettopp dette husmøtet.

Etter hvert griper Peter ordet i dette hjemmet og forkynner: det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. Apg 10:36  Han forteller og forklarer videre for dem om Jesus og det liv han levde. At han: Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Apg 10:38

Videre forkynner Peter om Jesu død og oppstandelse:

Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham opp på tredje dagen og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitnene som Gud på forhånd hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde.  Apg 10:39-41

Peter avslutter så talen sin med å si at: Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Apg 10:43

Her leser vi hvordan Peter til slutt henter frem den røde tråden. Han underbygger og begrunner hele sin tale med å si at det budskapet han nå har formidlet ikke er noe nytt, nei det er samme budskapet som Den treenige Gud har forkynt fra  begynnelsen av.

Alle profetene vitner om han, Jesus, og sier at alle som tror på hans navn skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Dette herlige budskapet om Jesus, er det budskapet Gud forkynner til oss gjennom hele Bibelen. Både Det gamle og Det nye testamentet vitner om frelsen ved Jesus navn. Dette budskapet ble til frelse for Kornelius og hans hus, og dette budskapet kan bli frelse for deg i dag. Les i Guds orde, ta til deg Guds ord, og stol på Guds ord.

Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Apg 10:43


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  10: 1-2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ruben Lie Monsen.
  Ruben er gift med Solveig og de har Matheus sammen. Han bor i Alta og arbeider som lærer ved en barneskole der.
   Ressurser av Ruben Lie Monsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.