Publisert

Det er din mor Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


«Se, det er din mor!» sier Jesus til Johannes – og bruker med det den samme uttrykksformen overfor disippelen som overfor Maria. Jesus kunne ha sagt: ’Dere to skal ta dere av hverandre’, men det gjør han ikke. Han vet hvor avgjørende det er at han henvender seg til hver enkelt med et personlig kall.

Vi kan lett tegne et glansbilde av forholdet mellom Maria og Johannes etter at Johannes hadde tatt henne hjem til seg. Men de var begge syndere. Johannes hadde et temperament som ga ham tilnavnet tordensønn (Markus 3,17). Han var gift, og to kvinner under samme tak trenger ikke alltid falle heldig ut.

Men Johannes hadde fått et kall, og dette kallet var en del av hans fortsatte tjeneste som Jesu disippel. Det var et kall knyttet til et bestemt menneske, og kallet hadde han fått fra den korsfestede.

Også i ditt liv kan det være et menneske som Herren vil at du på en spesiell måte skal følge og ta deg av. Da kan det hende at andre ikke helt forstår deg, men selv er du ikke i tvil om at det er Gud som har gitt deg denne oppgaven. Så vær tro mot
den! Selv om det koster, fører tjenesten en spesiell velsignelse med seg, en velsignelse du går glipp av hvis du ikke sier ja til kallet.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.