Publisert

Det er fullbrakt (1) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Jesus ga oss sitt liv.

Hva må det ikke ha kostet den rene og hellige å være venn med tollere og syndere? Men han vek ikke unna.

Likevel var ikke Jesu liv nok for å frelse oss. Han måtte også dø. Ellers var ikke den oppgaven Gud hadde gitt ham, blitt fullbrakt. Hvis ikke offerlammet ble slaktet, ble det ingen soning.

Det fantes et beger som måtte tømmes. Det var fylt av Guds vrede, som åpenbares over all synd og urettferdighet (Romerne 1:18). Denne vreden rettet Gud mot sin Sønn. Da Jesus lå på kne i Getsemane og sa ja til dine og mine synder, var det samtidig et ja til å bære syndene under Guds vrede og dom.

Guds vrede ble utøst over korset. Det måtte til for å fullføre frelsen. Det finnes ingen synd som Jesus ikke bar opp på korset. Det finnes heller ingen syndestraff som Jesus ikke har lidt. Han måtte helt inn under Guds forbannelse. Hva har det ikke
kostet ham! Og hva har det ikke kostet Gud å forbanne sin elskede Sønn!

Bak det hele står en Far og en Sønn som har en kjærlighet med en lengde, bredde, høyde og dybde som overgår alt det vi kan fatte og forstå. Den kjærligheten kjente ingen pris som var for høy når det gjaldt din og min frelse.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.