Publisert

Det er fullbrakt (2) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Det er innlysende at for å oppnå noe må vi gjøre noe selv. Det er en holdning som ligger i blodet på oss, selv etter mange år som kristne. Når alle kravene og budene banker på, lukker vi dem gjerne inn slik at de får gjennomsyre vår forståelse av evangeliet. Da blir anger, bekjennelse, omvendelse, tro og helliggjørelse en ny lov.

Hvis det skjer, hviler det en mørk sky over vårt liv med Gud. Da opplever du din egen kristendom som en anklage. Du ser den ikke i nådens lys fra Golgata, men i lovens lys fra Sinai. Barnesinnet er erstattet av trellesinnet.

Men hør her, du som er trett og motløs: Du og din kristendom kan aldri møte noen krav som din Frelser og Forsoner ikke allerede har oppfylt i ditt sted. I ditt forhold til Gud er loven avskaffet. Der hvor den var, er det kommet noe annet. Det er nåden. Det er det fullbrakte.

Lovens anklager mot deg eksisterer ikke lenger. Jesus har tatt bort lovens anklage ved å oppfylle loven i ditt sted. Derfor kan du møte alle krav, alle bud, alle forpliktelser til deg og din kristendom med denne forunderlige sannheten: Din Herre og Frelser, Jesus Kristus, har oppfylt alt sammen. Kravene er borte. Bare det fullbrakte er tilbake, og det fyller alt.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.