Publisert

Det er fullbrakt (3) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Hvordan er det med ditt liv i Gud? Mange kristne mister dette livet fordi velsignelsen i Kristus blir nedtonet. Velsignelsen i Kristus rommer en stor fylde og rikdom, men vår motstander gjør alt han kan for å hindre oss i å nå inn til den. Han prøver å forskyve sentrum i kristendommen vår – fra Jesus til oss. Han sier: ’Jesus har gjort sitt – nå skal du gjøre ditt.’ – Slik gjør motstanderen kristendommen tung og gledeløs for oss.

Livet i Gud får vi helt uforskyldt. Hvis ditt åndelige liv skal bli bevart i dette uforskyldte, må den korsfestede Jesus igjen og igjen males for dine øyne. Dette er det daglige brød for sjelen, det som gjør at den lever. Du har ikke fått troen én gang for alle; den ble skapt og skapes stadig ved evangeliet. I møte med det fullbrakte blir dine øyne åpnet for den rikdommen du har i Jesus. Du ser at i ham mangler du ingenting. I ham er du fullkommen. Han har gjort alle ting vel.

Gud har fridd deg ut av mørkets makt og satt deg over i sin elskede Sønns rike (Kolosserne 1:13). Det er et nåderike. I det riket er det bare nåden som gjelder.

Da Jesus hadde gjort alt sitt, hadde han også gjort alt ditt. Det er ingenting som skal gjøres i tillegg til det. Din frelse er fullbrakt. Det endelige punktum er satt. Du kan hvile trygt i det som er fullbrakt av din Gud og stedfortreder.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.