Publisert

Det er fullbrakt (6) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


I enhver kristen foregår det en kamp. Ånden kjemper mot kjødet, og kjødet kjemper mot Ånden – de strider hver for sitt.

En kristen hater synden. Det er Åndens verk. Men en kristen blir også dratt mot synden. Det er kjødets gjerning. Det store spørsmålet er hva som seirer i ditt liv.

Paulus bruker et tankevekkende uttrykk her. Han taler om å døde legemets gjerninger ved Ånden (Romerne 8:13). Guds ord oppfordrer oss altså ikke til å døde legemets gjerninger ved loven.

Det er nærliggende å tro at det må være noe vi kristne kan og skal gjøre for å komme synden til livs i oss. Dermed prøver vi på det. Men det ender alltid likt. Vi må bekjenne med Paulus: «Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» (Romerne 7:24)

Men alt er ikke sagt med det. Guds ord oppfordrer deg jo til å døde legemets gjerninger ved Ånden. Det gjør du ved å vende tilbake til det fullbrakte – igjen og igjen. Ved det bryter du syndens makt. Den seier som har seiret over verden, er din tro (1. Johannes 5:4).

Slik er det. Du skal møte kjødets fristelse med en takk for det fullbrakte. Fra korset går det ut en dobbel velsignelse: Synden ble sonet, og dens makt ble brutt. I det fullbrakte har du en evig seier over synden. Seieren er din! Lev i den! Korset er seierens og frelsens tegn!


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.