Publisert

Det er fullbrakt (7) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Jeremias fortalte sitt folk at de var fortapte får som streifet omkring på fjell og høyder. Grunnen var at de hadde glemt sitt hvilested (Jeremias 50:6).

Hvilestedet er den viktigste plassen i ditt liv. Hvis du mister det, blir du som et skip som drives hit og dit uten ror og anker. Og ikke nok med det – hvis du ikke vender tilbake til hvilestedet, forsvinner frelsesfryden, og kristenlivet ditt endrer karakter. Tankegangen din blir lovisk. Barnesinnet forvandles til et trellesinn. Det blir tungt å være kristen.

Hvilestedet er Golgata. Der henger Jesus på det midterste korset. Det er ham alt dreier seg om – for Gud og for deg. Jesus er Guds offerlam. Han er ditt offerlam.

På dette stedet er det ingenting som skiller deg og Gud. Der er regnskapet ditt gjort opp – ikke av deg, men av din stedfortreder. Her finnes ikke noe krav, ingen fordring, intet bud. Alt er fullbrakt. Her blir du ført inn til den hvilen du ikke finner noe annet sted.

På Golgata er Gud og Jesus ett i det fullbrakte. Her hviler den treenige Gud i den fullkomne frelsen. Hvilen er himmelsk, og i troen er den allerede din. Snart skal du også få se ham ansikt til ansikt. Da er du i havn. Da lever og ånder du i den guddommelige hvile i all evighet.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.