Publisert

Det jeg skrev, det skrev jeg Fredag 4.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Men Pilatus hadde skrevet en innskrift med klagemålet imot ham, og den satte han på korset; der var skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Denne innskrift leste da mange av jødene; for det sted hvor Jesus ble korsfestet, var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge. Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg.
Joh 19:19-22; Mark 15:26; Matt 27:37

For en gangs skyld var Pilatus steil overfor yppersteprestenes press. "Det jeg skrev, det skrev jeg," svarte han kort. Han hadde nok sine grunner for å svare slik. Men den dypeste grunnen visste han ikke om selv. Det var den at han hadde lånt Gud sin penn da han skrev over det midterste korset: "Jesus fra Nasaret, jødenes konge."

Dette er Guds egen proklamasjon av Jesus som Messias, den frelseskongen som han hadde lovt Israel. Det er noe symbolsk i at den ikke skulle skrives bare på hebraisk, men også samtidig på verdensspråkene latin og gresk. For dette angår nemlig hele verden. Allerede til Abraham talte Gud om at alle jordens slekter skulle velsignes i ham. Og det er et ord om at velsignelsen i Kristus også skal komme hedningene til gode, sier Paulus. Gal 3:8-16. Som Guds Messias er Jesus ikke bare jødenes frelser, men verdens frelser, ikke bare jødenes konge, men verdens konge. Gud har lovt ham "hedningene til arv og jordens ender til eie". Salme 2:8. Og en dag kommer han for å ta sin store makt slik at det blir synlig for alle at han er både frelser og konge for all verden. Da skal hvert kne bøye seg for ham og hver tunge skal bekjenne at han, Jesus av Nasaret, er Herre til Gud Faders ære.

Men før dette skjer skal "evangeliet om Riket" - Jesu Kristi herrevelde - forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, det vil si slik at alle blir stilt på valg for eller imot ham. Og da er det fremdeles som den korsfeste han forkynnes. For vantroen har dette alltid vært det verste anstøtet ved ham. men troen ser at nettopp slik er han vår Frelser og vår konge. For han viste seg som seierherre på korset. Der avvæpnet han verdens fyrste og tok verdensherredømmet fra ham. Kol 2:15. Det dokumenterte Gud ved å reise ham opp fra de døde første påskedag. Og det skal bli åpenbart for alle den dagen han kommer igjen.

I dag er ordet om Kristus ikke bare skrevet på hebraisk, latin og gresk, men på de fleste av verdens språk. Men Gud vil at alle folk skal få det på sitt språk, så de kan lære Kristus å kjenne som sin Frelser og Herre.


 

Relatert