Publisert

Dette er deres time 1. søndag i fastetiden


Ca leselengde:
2 min

Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempelvakten og de eldste som var kommet imot ham: Dere er gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg; daglig satt jeg i templet og lærte, og dere rakte ikke deres hender ut mot meg. Men dette er deres time og mørkets makt. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og  flydde. Og en ung mann fulgte ham med et linklede kastet om sitt bare legeme, og de grep ham; men han slapp linkledet og flydde naken bort. Mark 14:48-52

"Alt under himmelen har sin tid," sier Pre­dikeren. Så har og mørkets makt fått sin tid til å utfolde seg på jord. Også dette mørke måtte Jesus gå igjennom på en måte som ikke har side­stykke i historien. "Dette er deres time og mør­kets makt," sa han. Dette er verdenshistoriens grusomste time.

En time da Satans prinsipper blir virkeliggjort gjennom mennesker. En time da man kaller på løgn og svik for  å få ryddet den eneste sanne og gode av veien. En time da skapningen går til angrep på sin skaper og jordens mest gudfryktige folk myrder sin  Gud! Her setter mørket inn all den makt det eier i et vanvittig forsøk på å slukke verdens lys.

For en uhyggelig makt som oppstår når mennesker og mørkets makter slik slår seg sammen, mens Gud trekker seg tilbake og lar dem få sin time, fordi han er vred over synden. Ikke un­derlig at Guds Sønn kjente trang til å be: «Far, frels meg fra denne time!»

Men han ba seg allikevel ikke fri. Han gikk inn i den. Og han gikk seirende gjennom den. Han avvæpnet mørkets makter og myndigheter i denne kampen, idet han viste seg som seier­herre over dem på korset. Kol. 2:15.

Hans lidende kjærlighet var sterkere enn mør­kets triumferende hat.

Korset, toppen av mørkets triumf, ble dets evige nederlag.

Også denne timen hadde Gud tatt med i sin store frelsesplan, og derfor var den også med på å fullføre Guds verk. «Alt dette er skjedd forat profetenes skrifter skal oppfylles,» sa Jesus.

Så ufattelig stor er vår Gud at endog mørkets makt må være med på å løfte Verdens Lys når han bestemmer det slik. La oss nå vandre i hans lys. Så lenge vi det gjør, skal vi frimodig kunne synge: «Aldri redd for mørkets makt.» For «der korset står vakt, taper mørket sin makt».


 

Relatert