Publisert

Ditt rike Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Jesus talte ofte om himmelriket. Det er Guds kongedømme.

Allerede i første bønn i Fadervår lærer han oss å be om at riket må komme. Men hvordan kan en røver se dét i den korsfestede, bespottede og fornedrede Jesus? Hvordan kan røveren – i denne Jesus – se en som skal komme i Guds kongeherredømme? Jo, det er fordi troen ser det som ikke noe øye kan se.

I tornekronen ser troen kongekronen. I korset ser den opphøyelsen. I maktesløsheten ser den herlig- heten. Korset gjør Guds rike til et nåderike. Det er et rike som er gjennomtrukket av nåde. Da du hørte evangeliet og fikk alt for ingenting, kom Guds rike til deg. Og hver eneste dag får du lov til å leve som et nådebarn i et rike der Herren gjennom sitt ord gir deg faste skritt. Det er her du hører til. Det er her du hører hjemme.

Da israelittene skulle begynne vandringen mot løftets land, var det strøket blod fra påskelammet på dørstolpene deres. For deg er den korsfestede Jesus døren til himmelriket. Å bli frelst er å gå inn gjennom denne døren. Ennå kan du bare se det med troens øyne. Men som arving til himmelriket er du så rik som du overhodet kan bli. Og nå venter du på ham som skal komme: Seierherren på korset.

Han kommer for å føre deg inn dit hvor du ikke lenger skal tro, men se ansikt til ansikt.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Jesu lidelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.