Publisert

Du som er under samme dom Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Hva mener røveren med å si «du som er under samme dom»? Sikter han bare til den dommen som han selv og hans lidelsesfelle fikk da de ble dømt til døden på et kors? Ser han Guds dom bak menneskers dom? Eller ser han enda dypere og tenker på evigheten, siden han ber Jesus om å tenke på ham når han kommer i sitt rike?

Når mennesker snakker, kan ordene ha en betydning som avsenderen ikke er seg bevisst. De tre korsfestede var under samme dom. Det var de i menneskers øyne, og de var det i Guds øyne. Alle tre var under Guds vrede. Ikke bare de to med sitt forspilte liv, men også Jesus var det. Derfor kunne han frelse de to andre fra Guds vrede. Slik var det, selv om det bare var den ene som lot seg frelse. Gud ga Jesus vredens beger, og Jesus tømte det.

Du skal ikke tømme det som han har tømt. Du har fått et fristed hvor Guds vrede ikke er. Stedet heter Jesus. Det nye begeret som han gir deg ved sitt blod, er et velsignelsens beger. Guds vrede mot deg ble overført på ham for at Guds nåde og velbehag skal tilhøre deg i tid og evighet.

Jesus tok din plass under dommen. Nå får du hans plass under nåden.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Dommen

  Frelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.