Publisert

Du Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Jesus sier ikke dere, men du.

Langfredag kunne det ha vært to røvere som ble med Jesus i Paradis, men det ble bare én. Bare den ene kom innenfor, mens den andre ble igjen utenfor Guds rike. Det var et skille i Jesu forkynnelse, og det følger ham til det siste. Det er skillet mellom lys og mørke, frelse og fortapelse, himmel og helvete. Skillet skyldes ikke at den frelsen som Jesus har fullbrakt, bare gjelder noen få.

Da Gud ga sin Sønn, var det verden han elsket (Johannes 3:16). Gud vil ikke at en eneste skal gå fortapt (2. Peter 3:9). Han vil at alle mennesker skal bli frelst (1. Timoteus 2:4). Når den ene røveren blir med Jesus i Paradis mens den andre går fortapt, henger det sammen med deres forhold til Guds ord, som rommer både dom og nåde. Den botferdige røveren mottok dommen. Derfor kunne han også motta nåden. Den andre røveren forherdet sitt hjerte.

Det er ydmykende å si ja til Guds dom:

Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Romerne 3:10

Alle har syndet og står uten ære for Gud. Romerne 3:23

Det som gjelder alle, gjelder også deg og meg. Men Ordet har mer å si: Den korsfestede gir oss alle en fullbrakt frelse. Hvorfor skulle du ikke ta imot den? Hvorfor vil du ikke gjøre det nå?

De to røverne satte spor. Du er vel ikke i tvil om hvem sine spor du bør følge?


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.