Publisert

En av dem spottet ham Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Jesus hang midt mellom to forbrytere. Matteus forteller at begge to spottet Jesus. Men slik fortsatte det ikke. Det skjedde noe med den ene, mens den andre fortsatte med hån og spott. Tenk å få være ansikt til ansikt med Frelseren i sin dødstime! Hvilket forbilde hadde ikke den fortapte forbryteren i den andre røveren som omvendte seg helt på grensen til døden! Likevel fortsatte den ulykkelige sånn som han hadde begynt. Og slik endte hans liv.

Slik ender livet for de fleste mennesker. Derfor holder denne røveren en dypt alvorlig preken. Han understreker hvor viktig det er å gi akt på Guds kall, slik at du ikke forherder ditt hjerte når du hører hans røst. Jesus taler om en besøkelsestid. Det er den tiden da Mesteren er der og kaller på deg. Da rekker han sin hånd mot deg. Hånden er merket av naglene som spikret ham til korset. Så gjelder det at du ikke trekker deg tilbake og unndrar deg hans nådefulle tilbud.

Da er det heller tid for å svare: ’Ta imot meg, ta mitt fattige syndige hjerte, ta meg som jeg er.’ Da er det frelsens dag. Hadde den fortapte røveren gjort det, ville han ikke lenger vært fortapt, men frelst. Og hans evighet var blitt en helt annen enn den blir.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-42

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.