Publisert

En tjener som er trofast og tent


Ca leselengde:
2 min

Smatt på ordene: tjener, trofast, tent. Det er hva Herren kaller sine barn til å være. Tjenere for Ham som gav sitt liv for oss. Trofaste i den gjerning Gud kaller oss inn i. Tente og brennende for hans sak. Tunge krav? Kanskje det, ved første øyekast. Det er jo noe jeg skal gjøre. En kan bli svett av urimelige mål. Men er de urimelige? Slett ikke. Det er vår bestemmelse, som kristne.

Først dette: En Herrens tjener. Se hva du er. Herrens. Hans eiendom. Hans elskede barn. Ja, slik skal enhver tenke om seg selv som har tatt imot Jesus som Frelser og Herre. Du tilhører Ham som selv kom som en tjener. Og som er her i dag, som din tjener. Han vil være der for deg, hver eneste dag. Han vil tjene deg med sin kjærlighet, med sin nåde, med sin kraft. Og så kaller Han deg til å være en tjener for Ham, så lenge han gir deg liv og pust. Han har gitt deg evner , krefter og nådegaver . Bruk det, i tjeneste for ham!

Tjenesten for Herren fører oss bare enda nærmere inn i livssamfunnet med Jesus, for tjenesten gjør oss avhengige av Ham. Tjeneste betyr, for den som virkelig vil tjene, enda mer tilknytning til Jesus.

Det neste er trofastheten. Den er ingen selvfølge i dag. For i spenningen mellom den trofaste tjeneste og fritidens mange tilbud, er det lett å velge det uforpliktende og flyktige, det som ikke binder. Men da taper vi noe. Paul Otto Brunstad skriver in sin bok Klokt lederskap blant annet dette: ”Valgvegring svekker handlekraft. En blir handlingslammet i møte med alle valgmulighetene, og ute av stand til å sette ned foten. Den som aldri får satt ned foten, vil for resten av livet komme hinkende etter alt som skjer. Vi tror frihet er å ha mange valgmuligheter. Det er langt fra sikkert. Den største friheten kan like gjerne ligge i å gjøre et valg, binde seg, knytte relasjoner, for så å gå videre i frihet”.

Viktige ord! For den som vil tjene må bestemme seg for dette og la seg forplikte. Jesus bandt seg til tjenestens og korsets vei. Derfor har vi livet i Ham!

Til slutt: Tent. Brennende i Ånden. Men hvordan blir jeg det? Intet lys tenner seg selv. Det må berøres utenfra. Slik er det også med deg og meg. Tent og brennende blir bare de som daglig lar seg berøre av Jesus. Berøres av Hans kjærlighet og nåde. Berøres av Hans ord. Berøres av det Han gir fra vårt alterbord. Berøres ved å søke Ham i bønn. La deg berøre!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Disippelliv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.