Publisert

Far Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu første ord på korset:

Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Luk 23:34


Også på korset ber Jesus til sin Far. I ord og gjerning har Guds Sønn åpenbart fylden og rikdommen i dette ordet.

En far er en som speider etter sønnen sin. En far ser ham mens han ennå er langt borte. En far tar sønnen sin i favn, ja, han kysser ham, selv om sønnen kommer i usle og fillete klær. En far kan ikke høre ferdig innrømmelsen fra sitt fortapte barn før han sender bud etter den fineste festdrakten – ikke til seg selv, men til sitt barn som han gir alt han eier.

Slik er Gud, og slik har Jesus kjent ham gjennom hele sitt liv. At Jesus er en rettferdig Sønn, i motsetning til den bortkomne sønnen (Lukas 15:11–32), endrer ingenting i Guds farshjerte.

Det vidunderlige er at Jesus har frelst deg inn i sitt eget forhold til Gud. Gud er Far, og du er barn. Hver eneste dag kan du løfte øynene mot himmelen og si: Far.

Det gjelder også de dagene da det er aller mørkest for deg. En far som er slik som Gud, kan aldri glemme barnet sitt. Gud Fader forlot Jesus på korset, men glemte ham ikke.

Det er som om han sier: Jeg forlot deg et lite øyeblikk, men favner deg i min store barmhjertighet. En slik himmelsk Far har Jesus gitt deg. For hans ansikt lever du, dør du, frelses du og velsignes du i evighet.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 34

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.