Publisert

Ferskvare eller lagervare? Om Guds gaver


Ca leselengde:
5 min

Israelsfolket har forlatt Egypt, krysset Sivsjøen og er på vei nedover Sinai, på vei mot fjellet der de skal møte Herren. Underveis erfarer de matmangel og begynner å klage. Men Gud gir dem manna fra himmelen og alle får nok. Moses sier til folket:

«Ingen må la det bli noe igjen av det til neste morgen.» Men de hørte ikke på Moses. Noen av dem lot noe bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, og det stinket. Og Moses ble sint på dem. 2 Mos 16:19-20

Ved å få manna hver dag så lenge de vandret i ørkenen, lærte Israelsfolket noe viktig. De lærte at Guds gaver alltid er ferskvare. Hver dag fikk de gaven og maten. Dette skal vi legge oss på hjertet. Hos Gud heter det alltid «i dag» - «i dag om du hører hans røst», ikke i går eller i morgen, men i dag. Gud kommer med sine gaver hver dag.

En annen tekst i Bibelen som sier noe av det samme finner vi hos profeten Jeremia. Her taler profeten et tøft budskap til folket. Han påpeker deres synd og frafall fra den levende Gud.

For to onde ting har folket mitt gjort: De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Jer 2:13

Igjen merker vi forskjellen mellom ferskvare og lagervare. Herren er kilden med levende vann. Det er et flott bilde. I en kilde er det alltid vanntrykk, nytt vann strømmer fram hele tiden. Det er ferskvare. Motsatsen er brønner, brønner som til og med er sprukne og lekker. Ordet som brukes om «brønn» kan også oversettes med cisterne, et utgravet hull for å samle opp regnvann. Lagervare.

I stedet for å øse friskt vann av kilden, drikker folket dårlig vann fra cisterner som lekker. De forsøker å samle noe selv og lagre det. Men det er en elendig erstatning for Guds gaver.

Guds største gave til oss er evangeliet, syndenes forlatelse og fellesskap med Gud i vår Herre Jesus Kristus. Dette er den største av alle gaver. Bibelen kaller evangeliet for et mysterium, noe som mennesker ikke av seg selv kan tenke ut og forstå.

Og dette mysteriet, denne gaven, trenger vi hver dag. På samme måte som Israelsfolket ikke kunne lagre mannaen, kan jeg på en måte ikke lagre evangeliet. Det er rart å tenke på, egentlig. Jeg kan lett komme på og ganske livlig framkalle opplevelser i livet der jeg erfarte at evangeliet om Jesus på en særlig måte åpnet seg og varmet hjertet. Men samtidig, det er bare et minne. Hvis jeg i dag kjenner på anfektelse og tvil, hjelper det meg ikke så mye at jeg for to år siden på en særlig sterk måte opplevde at evangeliet varmet. Jeg trenger evangeliet hver dag. Jeg trenger at Gud på ny og på ny avdekker og viser skatten og perlen han vil gi.

Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Klag 3:22-23

Guds nåde er alltid ferskvare. På ny og ny trenger vi hans nåde, barmhjertighet, trofasthet, kjærlighet. Evangeliet kan på en måte aldri lagres. Vi trenger det hele tiden, hver dag. Du trenger hver dag å høre at Jesus er din Herre og Frelser, at han kom til verden for deg, at han døde for deg, at han vil ha med deg å gjøre, at han tilgir deg dine synder og gir deg nytt liv.

Tenk bare på hvordan Jesus omtaler seg selv:

«Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Joh 4:10

«Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Joh 4:13-14

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» Joh 7:37

Han er giveren, han er den som inviterer og som tar initiativet. Her er det ikke snakk om å hogge seg ut egne brønner, her handler det om å ta imot invitasjonen fra Jesus.

Det samme sier han om brødet:

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. Joh 6:32-35

Jesus er brødet som kommer fra himmelen og gir liv. Og merk at det understrekes at han kommer ned. Jesus kommer ikke for å gi deg en eller annen opplysning eller innsikt som gjør at du kan strekke deg opp mot ham og slik komme på hans nivå og få kontakt med ham. Nei, han kommer helt ned og møter deg med sine gaver akkurat der du er. Evangeliet er noe som kommer utenfra og til deg. Når Ordet forkynnes, kommer det til deg fra munnen til en annen. Når du få Jesu kropp og blod i nattverden, blir det gitt til deg av en annen.

Hans gaver er alltid ferskvare. Vi trenger dem på ny og på ny, hver dag gjennom hele livet.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  2. Mosebok  16: 19-20

  Profeten Jeremia  2: 13

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.