Publisert

Frykter du ikke engang for Gud? Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


«Frykter du ikke engang for Gud?» sier den ene røveren til den andre. Spørsmålet vitner om en bemerkelsesverdig åndelig erkjennelse. Han ser at bak hån og spott ligger det mangel på gudsfrykt.

Det vi sier om Jesus, er bestemt av vårt forhold til Gud. Når Bibelen sier at vi skal dømmes etter våre gjerninger, betyr ikke det at noen av gjerningene kan frelse oss. Men i Guds øyne avslører de hvordan vårt forhold til ham er. Gudsfrykten er den store forskjellen hos de to røverne.

Også i dag setter gudsfrykt et skille i menneskeheten. Uten gudsfrykt kan et menneske henge på et kors og være bare et øyeblikk fra evigheten, men likevel opphøye seg selv over sin Skaper og menneskenes Frelser, ja, til og med møte ham med hån og forakt.

Døden lærer deg ikke gudsfrykt. Det gjør derimot møtet med Herren i hans ord. Det gamle testamente lærer deg å frykte Gud, og i Det nye testamente blir dette ikke minst understreket av Jesus. Bibelens samstemmige vitnesbyrd viser hvor velsignet det er å legge seg i den levende Guds hender, men også hvor forferdelig det er å falle i dem. For Gud er en fortærende ild.

I møte med ham skal alle en gang bøye kne og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Men da er det for sent å omvende seg. Det er nå det er nådens tid. I dag er frelsens dag.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.