Publisert

Gjennom Jesus Kristus Jesus er ingen byråkratisk sekretær. Nei, han fjerner avstanden mellom Gud og mennesker.


Ca leselengde:
2 min

Gjennom Jesus Kristus

Bibelen bruker flere ulike preposisjoner for å beskrive hvem Jesus er og hva han er for en kristen. En av preposisjonene som brukes om Jesus Kristus er gjennom. Denne preposisjonen er helt essensiell for å forstå hvem Jesus er og hvordan vi kan få kontakt med Gud. Det er gjennom Jesus Kristus at vi kan ha et forhold til Gud, vår Far.

Paulus bruker ordet mellommann for å vise hvordan vi møter Gud gjennom Jesus Kristus. Han skriver:

For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne.
1. Tim 2:5-6

Paulus sier her at Gud Fader har handlet gjennom en mellommann, Sønnen Jesus Kristus. Dette betyr også at vi må nærme oss Gud Fader gjennom Jesus Kristus, vår Frelser. Veien til Faderen går gjennom Sønnen.

Dette er en grunnsannhet i den kristne tro som ikke kan bli sagt for ofte. Jeg jobber som prest og har snakket med flere konfirmanter om dette. Denne grunnsannheten må vi bruke lang tid og mange undervisningstimer for å forstå. De forstår at Jesus er den viktigste personen i Bibelen og at han snakket om og viste mennesker Gud, men at det er gjennom Sønnen Jesus Kristus vi møter Gud Fader tar lang tid å forstå. «Kan jeg ikke bare be rett til Gud da?» Jo, det kan man. Det har jo Jesus selv lært oss, men det er gjennom Sønnen at vi blir kjent med Faderen. Det er jo Jesus Kristus som viser oss hvem Gud er. Det er dette Apostelen Johannes understreker i sitt første kapittel:

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. Joh 1:18

Det er Sønnen som har vist oss Faderen.

Når Paulus skriver at Jesus Kristus er mellommannen mellom Gud og mennesker prøver han ikke å si at Gud er vanskelig å få tak i. Jesus er ingen byråkratisk sekretær som ber deg om å trekke en kølapp. Jesus Kristus som mellommann gjør det motsatte. Han fjerner den avstanden som er mellom Gud og mennesker.

Gjennom Jesus Kristus kommer den allmektige Gud oss nær! Gjennom Jesus Kristus får vi se den eneste broen som finnes til Gud. Veien til Gud Fader går gjennom Sønnen Jesus Kristus.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Jesu person

Skrifthenvisning

  1. Timoteusbrev  2: 5-6

Serie

  Gjennom Jesus Kristus Jesus er ingen byråkratisk sekretær. Nei, han fjerner avstanden mellom Gud og mennesker. (vises nå)

  På Jesus Kristus

  I Jesus Kristus

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har en datter sammen. Håvard er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.