Publisert

Gud har kontroll og gir nåde midt i en krisetid!


Ca leselengde:
2 min

Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Joh 11:45-53

Den teksten taler om den suverene Gud. Tenk at Gud fikk en yppersteprest som ville bli kvitt Jesus til å tale tydelig om Jesu død!

For Jesus døde virkelig for oss. Den uskyldige tok plassen for oss som var skyldige! Hvilket under!

I Hebreerbrevet er det sagt:

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebr 4:16

Hvorfor kan vi komme frimodige fram for nådens trone? Jo, Jesus har åpnet opp til nådens trone. Der får du og jeg nåde på nåde. Jesus har gjort opp for alle våre synder! Det skal vi få tro og ta imot som en stor gave (nåde). På grunn av Jesu død og oppstandelse har vi et levende håp.

I tillegg får vi hjelp i rette tid. I en vanskelig tid som denne med mye usikkerhet, kommer Jesus, den gode vennen og frelseren, oss i møte!

I det kinesiske språket er det to tegn som til sammen betyr krise. Det første betyr fare mens det andre betyr mulighet.

Dette er vel svært dekkende for alle kriser. Det er virkelig fare og den skal vi ikke ta lett på, men det er også mulighet.

Når pengene ikke er så sikre, når en blir redd for å bli smittet av korona, da er Jesus tryggere! Han som har all makt i himmel og på jord. Selv når vi frykter, er Han med alle dager og alle slags dager! Krisen kan således føre oss nærmere Jesus og føre andre til Jesus. La oss be om det!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Nåde

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  11: 45-53

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Bjørn Moldekleiv.
  Bjørn Moldekleiv bor i Drammen sammen med sin kone Ewa. Han har gått Misjonsskolen på Fjellhaug, og vært ansatt i NLM gjennom mange år, blant annet som misjonær i Hong Kong.
   Ressurser av Bjørn Moldekleiv
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.