Publisert

Guds mysterier Om å bevare miraklet som mirakel


Ca leselengde:
1 min

Det var ingen prester eller teologer rundt krybben i Betlehem. Likevel har all kristen teologi sitt opphav i miraklenes mirakel: at Gud ble menneske.

Hellig teologi stiger opp fra bøyde knær foran mysteriet om det guddommelige barnet i stallen. Det finnes ingen teologi uten denne hellige natten. Gud er blitt åpenbart i kjød, i gudemennesket Jesus Kristus – dette er det hellige mysteriet som teologien ble skapt for å beskytte og bevare.

Som vi feiler i forståelsen når vi tenker at teologiens oppgave er å løse Guds mysterium, å dra det ned til flat, vanlig menneskelig visdom, basert på erfaringer og fornuft!

Teologiens eneste embete er å bevare miraklet som mirakel, å forstå, forsvare og herliggjøre Guds mysterium nettopp som et mysterium. Dette og ingenting annet, er det derfor urkirken mener når den kaller oss til ikke å være lunkne i iveren (Rom 12:11).

Det handler om treenighetens mysterium og Jesus Kristus. Hvis julen ikke kan tenne en kjærlighet for hellig teologi i oss, sånn at vi, grepet og fengslet av Guds sønns mysterium i krybben, andektig og ærbødig reflekterer over Guds mysterier, da risikerer vi at de hellige mysteriers flamme er slukket i våre hjerter.


Teksten er hentet fra boken God is in the manger, og oversatt fra engelsk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Dietrich Bonhoeffer.
  Dietrich Bonhoeffer var en tysk, luthersk teolog, og aktiv i kampen mot nazismen. Han døde i tysk fangenskap, 39 år gammel.
   Ressurser av Dietrich Bonhoeffer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.