Publisert

Hans hvile – vår hvile Hvil deg i Jesu frelsesverk!


Ca leselengde:
2 min

For det er vi som kommer inn til hvilen vi som tror. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine. Hebr 4:3, 10

Da den sjette dagen var til ende hvilte Gud. Skaperverket var fullført. Den syvende dagen, hviledagen, var kommet.

Men det kom en åttende dag, eller var det den niende ... Syndefallet var en realitet. Adam og Eva hadde syndet mot Gud, og Gud måtte «til igjen» med et annet verk, - frelsesverket. Det kom ikke overraskende på Ham. Frelsen var klar før fallet skjedde. Den var planlagt før verdens skapelse. Korset var reist i Guds hjerte fra evighet av.

Da Jesus langfredag uttalte ordene «Det er fullført», kunne Gud igjen hvile. Frelsesverket var fullført ved Jesu død for oss. Skyldspørsmålet var løst og syndeskylden betalt. Gud var fornøyd.

Hans hvile - ja, den som bare kunne komme inn til denne hvile tenker du gjerne. Da må vi spørre; Hva vil det si å komme inn til hans hvile og hvem kommer inn til denne hvilen?

Å hvile er å være tilfreds eller fornøyd. Gud er fornøyd med Jesu frelsesverk som vår frelsesgrunn. I Job 33:24 sier Han:

Jeg har fått løsepenge. Job 33:24

Det vil aldri skje at Han krever noe av oss til frelse. Til verdens største synder sa han:

Min nåde er nok for deg. 2 Kor 12:9

Var det nok for nummer én, den største, er det nok også for nummer to og tre - ja, alle.

Tror du dette? Det er ved å tro Guds ord om Jesus at vi får hvile. Hvile fra vårt strev; fra alt vi burde være og gjøre, men ikke makter. Men hør, alt dette gjorde Jesus for oss. Han som levde vårt liv og sonte vår synd. Som akkurat nå er oss for Gud, og som bærer navnet «Kristus, vårt liv». Hans liv og død er det som gjelder for Gud, ikke noe av vårt. Hvilen er en hvile i Jesu frelsesverk. Hvil deg der!

Ved å høre Guds ord skapes troen i vårt hjerte. Lytt derfor til forkynnelsen av evangeliet - hvilens ord. Lytt til ordet om hva Jesus har gjort til din frelse, hva Han er for deg i himmelen i dag og hva du er i Ham innfor Gud.

Hvil deg i ordet om Jesus.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
Skrevet av: Edvard Foss.
  Edvard bos på Sørlandet og arbeider som forkynner i ImF Sør (Indremisjonsforbundet). Han har også vært lærer på Bildøy bibelskole i 14 år.
   Ressurser av Edvard Foss
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.