Publisert

Himmelfartens to bevegelser


Ca leselengde:
3 min

Hovedbevegelsen Krist Himmelfartsdag var unektelig oppover. Poenget nå er ikke å tukle med det! Men tekstene omkring leder oss til to andre bevegelser: inn og ut.

Ett av elementene i logoen til Foross er de seks spissene som stikker ut under hjertet. Det er ikke sikkert det er så tydelig, men det er en åpen Bibel. Nå vet du i alle fall det!

På denne siden gir vi en kort innføring i de tre elementene i logoen.

Inn

De sier noe om ønsket bak foross.no; at det kan skje for mennesker i dag som skjedde for de to disiplene Jesus slo følge med etter oppstandelsen. Når Jesus gjennomgikk alle skriftene og la ut det som stod skrevet om ham skapte det en reaksjon hos dem; «brant ikke vårt hjerte når han åpnet skriftene for oss?»

Jesus viste seg deretter for den nærmeste disippelflokken og Lukas skriver videre:

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Luk 24:45-47b

«Slik står det skrevet». Jesus henviste til Det Gamle Testamentet. Og fortellingen om at han gjorde nettopp det står i Det Nye Testamentet. Det er Bibelen som er poenget! Hva vitner den om? Jo, teksten gir oss i en sum at Guds utvalgte sønn, Messias, led og stod opp igjen fra de døde. I hans navn kan mennesker bli omvendt og få tilgivelse for sine synder, uansett hvor man holder til på jorden!

Det er det aller mest dyrebare et menneske kan eie. Skatten over alle skatter som hjertet dypest sett trenger og som evner å gi hvile både for dette livet og evigheten. Evangeliet.

Det er for deg! Hør og tro!

Bevegelsen er innover. Kristi Himmelfartsdag leder oss inn til Ordet. Inn i Bibelen. Der vil Gud åpne skriftene for oss slik at hjertet settes i brann.

Ut

Fortellingen fortsetter imidlertid med et semikolon.

; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Luk 24:47b-49

Jesus sendte disiplene. En veldig tydelig ut- pil! Disiplene så og opplevd noe, eller rettere sagt masse, sammen med Jesus. Jesus har underveis rettet oppmerksomheten deres mot seg selv og det han gjorde for dem og alle mennesker på korset. Dette ble de vitner om. Nå ble de sendt, som vitner, slik at omvendelse og tilgivelse skulle bli kjent for alle folkeslag.

Vi vet at historien fortsatte. Løftet om Den Hellige Ånd ble oppfylt og det var først etter det at de faktisk ble i stand til å gå til alle folkeslag. Men retningen hadde de allerede fått. Bevegelsen var i gang.

Uendret bevegelse

Jesus har ikke endret sin strategi for oss som følger ham i dag. På samme måte som disiplene ble ført inn i skriftene vil han føre deg inn skriftene. Deretter sender han deg ut på samme måte som de ble sendt.

De skulle begynne i Jerusalem og deretter utvide horisonten. For deg betyr det mest sannsynlig din nærmeste familie, venner og naboer.

Husk bevegelsene og rekkefølgen på dem. Først inn til Jesus, deretter ut.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  24: 45-49

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Ruud Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Ruud Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.