Publisert

Hvem har skapt Gud? Hvorfor det er så viktig at Gud faktisk er Gud


Ca leselengde:
3 min

Mange barn har spurt hvem som har skapt Gud. Det er et bra spørsmål. Det er logisk. Alt er blitt til av noen. Alle har foreldre. Skaperverket har en Skaper. Så hvem har skapt Skaperen? Vi svarer at ingen har skapt Gud. Gud har alltid eksistert og kommer alltid til å finnes. Han er uforanderlig. Han har ingen ende. Mange av oss trenger nok å høre det mange ganger før det synker inn. Vi trenger kanskje flere forklaringer men det finnes ikke så mye mer å si om den saken.

Bibelen presenterer fakta uten forklaring. Ettersom spørsmålet er logisk kan vi prøve å gi et logisk svar. Hvis noen hadde skapt Gud, hvem ville dette vesenet vært? Og hvem skapte den som skapte Gud da? Sånn kan vi fortsette; spørsmålene ville aldri tatt slutt. En slik tanke ville innebære en uendelig gjentakelse, det er umulig og utenkelig. Det kan ikke finnes et ubegrenset antall skapere etter hverandre, et sted må det slutte. Det må med andre ord finnes én Skaper som ikke selv er skapt.

Det finnes et logisk prinsipp som heter «Ockhams barberkniv». Det går ut på å ikke anta at mer er sant og virkelig enn hva som er nødvendig for å forklare det vi allerede vet. Kort sagt er det nok med én Skaper.

Bibelen sier at det bare finnes én sann Gud. Den sanne Guden er den Treenige Gud: ett guddommelig vesen men tre personer, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Gud sier at «Jeg er den jeg er» (2. Mos 3:14). Han er den som er, var og blir. Den første og den siste. Alfa og Omega. Begynnelsen og slutten. Opphavsmannen og fullenderen (Jes 41: 4; 43:10; 48:12; Åpb 1:8). Guds evige eksistens er ikke en konklusjon som stammer fra gresk filosofi, tusen år før Platon skrev Moses, inspirert av Gud:

En bønn av Moses, Guds mann. Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud. Sal 90:1-2

De verbformene og tidsbegrensningen som vi har, gjelder ikke for Gud. Han lar seg ikke definére av tid og Han er ikke forgjengelig slik som oss. Gud er uforanderlig og evig. Navnet IHOH betyr «Den Som Er». 

Jesus sier at han er den sanne, evige Guden når han sier «JEG ER før Abraham ble til» (Joh 8:58). Dette er viktig og gledelig for oss å vite. Jesus kunne ikke frelst oss om han bare hadde vært et menneske. Han er sant menneske, men han er også sann Gud, vår herre og gjenløser, vår frelser som gjorde soning for våre synder gjennom sin offerdød på korset i vårt sted.

Jesus kommer aldri til å forandre seg. Hans kjærlighet, makt, visdom, hans evne og ønske om å frelse oss kommer aldri til å forandres. Om noen hadde skapt Gud, ville ikke Gud vært Gud. Da ville den som hadde skapt Gud vært sann Gud. Da ville ikke Gud vært allmektig og han ville ikke hatt evnen til å frelse oss.

Bibelens Gud er imidlertid den treenige Guden, den eneste sanne, evige, uforanderlige og allmektige Gud. For Jesu skyld er Han vår nådige Gud. Det er sant og dette gir oss en stor glede. 

Dr. John M. Drickamer övers. av Mats H. Giselsson


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  90: 1-2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mats H. Giselsson.
  Mats er gift og har ti barn. Han er nå pensjonist, men har arbeidet mesteparten av sitt liv som prest i Svenska kyrkan fra han ble innviet i 1973. Han har også vært predikant i Bibeltrogna Vänner og misjonær ved Lutheran Theological Seminary, Ethiopia.
   Ressurser av Mats H. Giselsson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.