Publisert

Hvem kan gå på vannet?


Ca leselengde:
3 min

Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn! Matt 14:33

Hvem kan gå på vannet? Svaret er ikke like opplagt. De fleste kan det – i hvert fall på vinteren. Vann er ett av stoffene som Gud har skapt med de utroligste egenskapene. Ikke bare er vann den perfekte drikken for mennesker og dyr. Det er også det plantene lever av og det miljøet som fisk og andre sjølevende skapninger trives best i. Vann er livsviktig og egenskapene til vann er livsviktige for alt liv.

Også naturlovene er skapt av Gud. Frysepunktet og kokepunktet til vann er viktige. Vann kaldere enn 0oC går over i fast form og over 100o blir vannet til damp. Men i motsetning til de fleste andre stoffer blir ikke vann tyngre jo kaldere det er. Vann er tyngst ved 4 plussgrader. Hvorfor det? Prinsippet er genialt.

Dersom det kaldeste vannet alltid hadde sunket til bunns ville innsjøer fryst fra bunnen og opp. Da ville livet i sjøen fått store problemer. I stedet bevares miljøet i vannet i stabile 4 grader gjennom vinteren, mens overflaten fryser til slik at du og jeg kan benytte den til nødvendige transportetapper og hugge hull i isen for å fiske og få til livets opphold også vinterstid. Guds tanker er langt over våre!

Men Genesaretsjøen fryser ikke til! Da Jesus gikk på vannet var det intet mindre enn et under. Gud som skapte vannets egenskaper har selvsagt heller ingen problemer med å både utnytte dem og omgås dem, om han ser det tjenlig. Gud er allmektig og kan når som helst bryte naturlovene han har skapt. Gud kan egentlig gjøre hva han vil. Derfor er det en passende konklusjon som kommer i vers 33 der disiplene erkjenner at «Sannelig, du er Guds Sønn!».

Men faktisk var det ikke bare Jesus som gikk på vannet. Peter også var utpå. Selv om han både erfarte å synke og å bli reddet av Jesus, fikk han like fullt erfare å gå på vannet, sammen med sin Herre og mester.

Bibelen er full av underfortellinger. Gud griper inn i vanskelige situasjoner og viser sin makt og velde. Noen ganger bruker han naturen. Noen ganger sender han en engel. Da Jesus vandret på jord var det Gud selv i menneskelig skikkelse som viste seg for oss og kom oss til hjelp i vår dypeste nød. Noen ganger griper også Gud inn gjennom å hjelpe oss gjennom låste dører, eller ved å holde oss flytende ute på dypt vann.

Selv om jeg ikke har hørt så mange historier om mennesker som ved Guds hjelp går på vannet, tror jeg at Gud kan gjøre slikt, også i dag – om det er hans plan og vilje.

For ingenting er umulig for Gud. Luk 1:37

Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg. Jer 32:17

Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Mark 9:23

Så skal vi, uavhengig av hvordan Jesus har tenkt å hjelp oss i våre problemer, få sette vår lit til ham i liv og død. For Han er sannelig Guds Sønn.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Guds allmakt

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  14: 33

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Andreas Årikstad.
  Andreas Årikstad er rektor ved Jærtun Lutherske Friskole, gift med Eirin og har 5 barn.
   Ressurser av Andreas Årikstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.