Publisert

Hvordan bevare hjertet? Og hva menes egentlig med hjertet?


Ca leselengde:
4 min

Et av de mest kjente bibelordene fra Ordspråkene er fra kapittel 4 vers 23:

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

De aller fleste av oss skjønner at det ikke er snakk om å ta vare på vårt fysiske hjerte. Bibelen gir oss ansvar for kroppen og vi skal absolutt ta vare på den, også hjertemuskelen. Men dette er likevel ingen advarsel mot bruk av for mye salt og sukker eller en tilskyndelse til å kjøpe medlemskap i det lokale treningsstudioet.

I versene rett rundt vers 23 i Ordspråkene skjønner vi at lydighet mot «ordet» er viktig. Måten å leve livet på kobles til hvordan hjertet kan bli bevart: tal ikke falskt, ikke svik noen, ha et mål for livet og hold deg borte fra det onde. Med andre ord: bøy hjertet ditt etter Guds bud. Dette er sant og må følges for en kristen. Samtidig vil aldri vår ytre livsførsel kunne bli så god at vi av den grunn kan eie det evige livet. At hjertet blir bevart.

For det er jo et veldig viktig spørsmål her: hva er det vi skal bevare? Hva er egentlig hjertet i Bibelen?

Ordet dukker opp mange steder i Bibelen. Vi leser blant annet at vi tror med hjertet og at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte. Vi forstår at derfor at det er viktig å få grepet på hva det egentlig er snakk om.

I vår dagligtale i vår tid, når det ikke er snakk om kroppsdelen vår, bruker vi ordet «hjerte» som oftest som senteret for våre følelser. Uttrykk som «Hva sier hjertet ditt?» eller «Følg hjertet!» er ofte å høre i ulike sangtekster for eksempel.

Når vi møter det i Bibelen er det klart at følelsene er involvert. Men det er mer enn det.

I bibelsk bruk av ordet er også vår vilje med. Dette ser vi for eksempel når Paulus underviser om givertjeneste i 2. Kor 9:7. Samtidig er det noe mer enn det. Våre tanker er også inkludert. Vi er kalt til å elske Gud av all vår forstand. Men heller ikke det rommer fullt ut hva hjertet er.

Hjertet er et uttrykk for alt dette til sammen. Det er vår innerste person. Vårt egentligste jeg. Det er dette innerste, egentligste, vi bes om å ta vare på. Ta ansvar for.

Hvor hviler hjertet ditt?

En måte å finne ut hvordan hjertet ditt har det er å spørre hva hjertet ditt hviler seg til. Hva lener du deg på? Men andre ord kan vi spørre: hva tror du på?

Slike spørsmål stilte kong David seg når han i slutten av Salme 139 skriver:

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!

David stiller spørsmål til sitt eget hjerte og ber samtidig Gud om å kjenne det slik at han ikke følger avguders vei, men kan følge Gud.

David ber egentlig om å få sitt hjerte vel bevart.

I det nye testamentet tas tråden opp i Paulus sitt brev til Filipperne 4:7.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Er ikke dette svaret på spørsmålet vårt? Det er Guds fred som skal bevare hjertet. I Kristus Jesus. Og denne freden overgår faktisk all forstand. Det betyr ikke at den er uforstandig, at det ikke går an å gripe noe av den med sin tanke. Men det betyr at den ikke er begrenset av vår forstand. Guds fred er uansett større, over, av noe annet.

Paulus budskap begynner imidlertid litt før vers sju. Fra vers fire står det:

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Svaret på vårt spørsmål, som David formulerte lenge før oss, legges her frem for oss i praktiske vendinger: Lev hos Jesus. Med alt det det innebærer. Så skal hjertet ditt bli bevart. Lev i evangeliet. Budskapet om at det er Gud som har skapt deg og formet deg i sitt bilde. At han elsker deg, men mistet deg. At vi, alle som en, har gått vår egen vei, bort fra Ham. Men at han i sin nåde løper etter oss. Med fred. Sin fred. Jesus, Gud selv, gav seg selv for syndere, slike som har valgt sin egen vei. Og han vil vinne oss tilbake. Han brøt fiendskapet initiert av oss og kommer oss i møte med fred.

I troen på ham bevares vårt hjerte, vår innerste person. Len deg til Ham. Hvil deg hos Ham. Lyd ham. Han både kan og vil bevare ditt hjerte.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Troen

Skrifthenvisninger

  Salomos ordspråk  4: 23

  Filipperbrevet  4: 4-7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.